Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers glæder sig over den brede politiske opbakning til aftalen om de 1,4 milliarder kroner fra forskningsreserven.
  • Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers glæder sig over den brede politiske opbakning til aftalen om de 1,4 milliarder kroner fra forskningsreserven.

02.11.2018, 14:27

1,4 milliarder til forskning i 2019

Alle Folketingets partier er enige om fordelingen af forskningsreserven for 2019. Danmark rykker fremad med investeringer i forskning i nye teknologiske muligheder, miljø- og klimaforskning og et markant løft af den excellente forskning.


Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten har indgået en aftale om udmøntning af 1.394 millioner kroner til forskning og udvikling i 2019.

"Det er fremragende, at den her aftale er med til at styrke Danmarks fremtid. Vi sætter for alvor skub i forskningen i kunstig intelligens. Vi prioriterer miljø- og klimaforskningen, der kan være med til at løse nogle af fremtidens store udfordringer. Og så glæder jeg mig over, at alle partier står bag at sætte 180 millioner af til de nye pionercentre, så vi skaber flere enestående forskningsmiljøer i verdensklasse," siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Forskningsreserven er på 958 millioner, som stammer fra provenuet fra aftalen om reform af førtidspension og fleksjob. Derudover er der i finanslovsforslaget for 2019 afsat i alt 436 millioner til videreførelse af eksisterende forskningsinitiativer og igangsættelse af nye initiativer. Dermed fordeler aftalen næsten 400 millioner mere end sidste år.

Partierne afsætter 390 millioner til forskning i Danmarks Innovationsfond. Midlerne afsættes til forskning inden for nye teknologiske muligheder, grøn vækst og bedre sundhed. Områder, hvor forskningen kan bidrage til at løse samfundsudfordringer, og hvor offentligt-privat forskningssamarbejde kan bidrage til udvikling og vækst i erhvervslivet.

Derudover afsætter partierne 343 millioner til udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø-, fødevare- og energiområdet.

Partierne afsætter i alt 262 millioner til Danmarks Frie Forskningsfond, der understøtter den frie forskning og de originale ideer.

Der afsættes blandt andet 180 millioner til at etablere få særlige og fremragende forskningscentre, de såkaldte Pionercentre. Partierne afsætter derudover 63 millioner kroner til nye basisforskningsmidler til Copenhagen Business School og IT-Universitetet.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->