Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Forperson Christian Motzfeldt vurderer, at indsatsen kommer til at hjælpe omkring 200 virksomheder.
  • Forperson Christian Motzfeldt vurderer, at indsatsen kommer til at hjælpe omkring 200 virksomheder.

20.11.2023, 10:18

195 millioner til at mindske virksomhedernes CO2-aftryk

Omstillingen til cirkulær og ressurceeffektiv økonomi hos små og mellemstore virksomheder får et markant skub.


Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil bidrage til at reducere små og mellemstore virksomheders ressourceforbrug og affaldsmængde, og samtidig gøre dem mere konkurrencedygtige. Grøn omstilling og cirkulær økonomi er en af bestyrelsens signaturindsatser, og med den markante investering på 195 millioner kroner får danske virksomheder hjælp til at rykke sig på den cirkulære dagsorden.

Overgangen til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi hos små og mellemstore virksomheder får nu et markant skub af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Indsatsen skal hjælpe knap 200 SMV’er med at mindske deres miljøpåvirkning, derudover kommer yderligere værdikæder og virksomheder til.

Danmark halter i dag efter i den cirkulære økonomi, da danskerne bruger langt flere jomfruelige materialer sammenlignet med resten af verden samtidig med, at vi også genererer langt større affaldsmængder. Det skal der gøres noget ved, fortæller Christian Motzfeldt, der er forperson i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:

”Vi vil i bestyrelsen sætte ind i arbejdet med at få styrket omstillingen til cirkulær og ressourceeffektiv økonomi hos små og mellemstore virksomheder, så Danmark kan rykke sig i den rigtige retning. Vores indsatser skal styrke samarbejdet i værdikæden på en lang række forskellige områder, det kan være bedre genanvendelse af kartoner på fødevareområdet, materialegenbrug i byggesektoren og genanvendelse af tekstiler. I sidste ende skal der skabes resultater, der bidrager til en reduktion af affaldsmængde og/eller materialeforbrug,” forklarer Christian Motzfeldt.

Indsatsen er målrettet SMV’er, iværksættere og deres værdikæder. De kan blandt andet få hjælp fra private rådgivere, klynger, vidensinstitutioner og GTS’er. 

Det kan foregå gennem både tests og demonstration af cirkulære løsninger, forretningsmodeller eller processer, men det kan også være implementering og skalering af cirkulære løsninger. Det er forventningen, at der skabes samarbejde om cirkulære løsninger indenfor mindst 28 forskellige værdikæder.

”Indsatsen på 195 millioner kommer til at hjælpe 200 danske virksomheder med at komme videre med at blive cirkulære, og det kommer til at rykke på det samlede danske landkort indenfor cirkulær økonomi. Vi skal blive bedre til at få produkter til at leve længere,” fortæller Christian Motzfeldt.

Det er især mindre virksomheder, der har svært ved at få en cirkulær produktion i gang, reducere affaldsmængder og udvikle cirkulære forretningsmodeller og løsninger. Her vil bestyrelsen fokusere på, at virksomheder samarbejder om at gøre grøn omstilling og cirkulær økonomi til en mere integreret del af SMV’ernes forretningsmodel, så de i højere grad bliver afkoblet sårbare værdikæder. Indsatsen bygger oven på virksomhedsprogrammets SMV:Grøn, hvor nogen af virksomhederne tidligere har deltaget. 

”Vi skal være med til at hjælpe de mindre virksomheder, der har svært ved at sætte ind på området. Bestyrelsens samlede indsats skal gøre det muligt for virksomhederne at gentænke deres produkter på baggrund af krav om produkters bæredygtighed, indtænke grønne og cirkulære løsninger og understøtte udbredelsen af cirkulære løsninger og teknologier gennem øgede investeringer i skalering og implementering hos SMV’er og deres værdikæder. Derfor håber vi i bestyrelsen, at dette markante bidrag kan gøre en forskel for SMV’erne,” siger Christian Motzfeldt.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik