Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Gode idéer skal realiseres, og forskningen kan nu få luft under vingerne efter de syv bevillinger på til sammen 366 millioner.
  • Gode idéer skal realiseres, og forskningen kan nu få luft under vingerne efter de syv bevillinger på til sammen 366 millioner.

07.06.2021, 07:52

366 millioner sikrer luft under vingerne

Syv excellente forskere fra henholdsvis Syddansk Universitet, SDU, Aalborg Universitet, AAU, Københavns Universitet, KU, samt Danmarks Tekniske Universitet, DTU, modtager bevillinger på i alt 366 millioner kroner til forskningsprojekter.


Novo Nordisk Fonden har netop uddelt årets bevillinger i fondens ambitiøse Challenge Programme, der adresserer aktuelle store samfundsudfordringer. Bevillingerne er på op til 60 millioner og er dermed fondens største bevillinger, der tildeles individuelle forskere.

”Projekterne, der er bevilliget penge til, har det til fælles, at de er ambitiøse, nytænkende og frem for alt modige. Det er ingen tvivl om, at de forskningsprojekter, vi har valgt, er drevet af mod, nysgerrighed og naturligvis også en stor portion talent. Emnerne for Challenge Programme 2021 er forbundet med en række højaktuelle problemstillinger, så forskerne bag de respektive projekter har virkelig mulighed for at skabe relevante og værdifulde resultater, som både nu og på sigt kan gøre en forskel for folkesundheden og for vores klode,” siger Novo Nordisk Fondens administrerende direktør, Mads Krogsgaard Thomsen.

Nini Pryds fra DTU modtager 60 millioner til projektet ”Ultra-sensitive Bio-Magnetometers with Macro to Nano Resolution (BIO-MAG)”, der har til formål at skabe små, biokompatible og lette magnetiske sensorer med en følsomhed, der er egnet til at kortlægge neural aktivitet i levende organismer. Endemålet er at få større indblik i neuroner, neurale netværk og således også i den menneskelige hjernes funktion.

Derudover modtager Sine Hadrup fra DTU 37,7 millioner til projektet ”Nanomaterials for efficacious cancer immunotherapy: in vivo engineering of immune cells and tumor microenvironment”, der har til formål at ændre den måde, vi i dag behandler cancer med CAR T-celleterapi, og ved hjælp af nanoteknologi løse nogle af de udfordringer, der er forbundet med behandlingsformen.

Det tredje projekt inden for dette tema ledes af Søren Husted fra Københavns Universitet, der bevilliges 60 millioner til projektet ”Biocompatible nanofertilizers for targeted delivery and programmed release of essential mineral ions in crops”.Søren Husteds ambition er at udvikle den første generation af gødning, der ved hjælp af en bionedbrydelig nano-coating skal være med til at sikre, at den tilførte gødning optages af planterne og ikke udledes i miljøet.

Inden for temaet Proteiner til fremtidens fødevarer er der valgt to projekter, der modtager bevillinger. Det ene projekt ledes af Marianne Nissen Lund fra Københavns Universitet, der med projektet ”SEEDFOOD: Functional and palatable plant seed storage proteins for sustainable foods” søger at transformere proteiner fra rapsfrø, som i dag anvendes til dyrefoder, til værdifulde fødevareproteiner, der kan erstatte animalsk protein i fødevarer. Marianne Nissen Lund modtager en bevilling på 55,9 millioner. Det andet projekt ledes af Dennis Sandris Nielsen fra Københavns Universitet, der med projektet ”PROFERMENT: Solid-state fermentations for protein transformations and palatability of plant-based foods”vil udnytte det enorme potentiale, der ligger i brugen af mikroorganismer til at omdanne almindelige afgrøder som eksempelvis havre til fødevarer med kødlignende egenskaber. Dennis Sandris Nielsen tildeles 56,3 millioner til forskningsprojektet.

Inden for temaet Matematisk modellering af sundhed og sygdom er der ligeledes givet bevillinger til to projekter. Den ene bevilling går til SDU's Daniel Merkle, der med projektet ”Mathematical Modelling for Microbial Community Induced Metabolic Diseases (MATOMIC)” med matematisk modellering vil undersøge effekten af ændringer i mikrobiomet med henblik på at skabe nye metoder til fedmebehandling. Projektet modtager en bevilling på 46,2 millioner. Det andet projekt i denne kategori ledes af Michael Skipper Andersen fra AAU, som med projektet ”Predictive, multi-scale, multi-factorial Mathematical modeling of Knee OsteoArthritis (MathKOA)” vil udvikle en matematisk model for slidgigt i knæ, der skal gøre det muligt at bruge computerbaserede undersøgelser til at kortlægge udfaldet af de forskellige behandlingsmuligheder og dermed tilbyde optimerede og personaliserede behandlinger. Projektet modtager en bevilling på 49,6 millioner.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik