Automatik & Proces Logo

 
Danske virksomheder har formået at skabe et effektivt energisystem, også inden for bioenergi, og  de løsninger kan nu sælges til udlandet, fortæller Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, om analysens kortlægning af den stadigt voksende danske bioenergiindustri.
  • Danske virksomheder har formået at skabe et effektivt energisystem, også inden for bioenergi, og de løsninger kan nu sælges til udlandet, fortæller Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, om analysens kortlægning af den stadigt voksende danske bioenergiindustri.

03.12.2019, 14:23

39 milliarder i dansk bioenergi

Bioenergi får større og større betydning i Danmark, og antallet af virksomheder, der beskæftiger sig med bioenergi, vokser støt, viser en kortlægning foretaget af DI Bioenergi og Innovationsnetværket for Bioressourcer, INBIOM, som også viser at der omsættes dansk bioenergi for 39 milliarder om året.


En aktuel analyse af bioenergiens samfundsmæssige betydning for Danmark viser, at bioenergi ikke kun spiller en stor rolle i den grønne omstilling, men at bioenergiklyngen også bidrager betydeligt til dansk økonomi. Omsætningen i virksomhederne, der er tilknyttet klyngen, er vokset fra 25 til 39 milliarder kroner. Eksporten er vokset fra 8 til 11 milliarder.

Det er især teknologivirksomhederne, der leverer kedler og biogasanlæg, som driver den positive udvikling i eksporten.

"Det er endnu et eksempel på, at det kan betale sig at gå foran og udvikle nye teknologier. Herhjemme har vi gennem flere årtier ført en energipolitik, som har skubbet til udviklingen af grønne teknologier. Derfor har virksomhederne udviklet og modnet løsninger inden for bioenergi, som kan bruges i det danske energisystem. De løsninger kan nu sælges til udlandet," siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Energistyrelsens seneste energistatistik underbygger bioenergiklyngens betydning for den grønne omstilling. Træ, affald, gylle, husholdningsaffald, halm og andre bæredygtige ressourcer udgør langt den største del af den vedvarende energi, vi bruger i Danmark.

Bioenergibranchen spiller derfor en meget central rolle i den grønne omstilling og cirkulære økonomi. Det sker ved at producere grøn energi og håndtere affald og ressourcer i forbindelse med produktionen af biogas.

"Bioenergi- og bioressourceløsninger er en vigtig del af værktøjskassen for at opnå klimaneutralitet i Danmark og EU i 2050. Danske virksomheder er konkurrencedygtige og internationaliseringen af klyngen er intensiveret. Tiltag som for eksempel EU-kommissionens Green New Deal rummer store eksportmuligheder for danske bioenergivirksomheder, men vi er ikke alene. Det kræver fortsat investeringer i innovation og koordinerede eksportindsats for at bibeholde Danmarks position globalt," siger Jacob Mogensen, der er sekretariatsleder fra INBIOM.

Antallet af virksomheder i bioenergiklyngen er steget fra 1.200 i 2014 til 1.400 i 2017, mens antallet af ansatte er steget fra 11.500 til 14.000.

Der er i de seneste år kommet flere råvareproducenter, virksomheder der handler med og transporterer biomasse, bioenergianlægsoperatører, teknologileverandører og rådgivningsvirksomheder til bioenergiklyngen.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: