Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Udbredelsen af 5G-netværk får nu et bredt hold af forskere og virksomheder til at søsætte et ambitiøst droneprojekt med bevilling fra Innovationsfonden.
  • Udbredelsen af 5G-netværk får nu et bredt hold af forskere og virksomheder til at søsætte et ambitiøst droneprojekt med bevilling fra Innovationsfonden.

21.06.2021, 09:28

5G løfter droneteknologien

Droner kan være en hjælp til miljøovervågning, transport af medicinsk udstyr og diverse kritiske funktioner, men kan komme i karambolage med den eksisterende flytrafik. Med etableringen af det landsdækkende 5G-netværk kan droner flyve ubemandede side om side med fly og andre forhindringer i luften.


Over de seneste år, er der sket en markant udvikling indenfor droneteknologi, også i Danmark, og det forventes, at den udvikling kun vil fortsætte i de kommende år.

”Perspektiverne i droneteknologien er enorme, og vi har kun set toppen af isbjerget. Med udbredelsen af 5G-netværket træder vi ind i en ny æra. Det åbner op for helt nye anvendelser, som ikke blot kommer droneindustrien til gode, men også den grønne omstilling,” siger droneprofessor Ulrik Pagh Schultz fra Syddansk Universitet, der står i spidsen for Grand Solutions-projektet GENIUS. Projektet har et budget på 24 millioner kroner, hvoraf de 14 millioner er bevilliget fra Innovationsfonden.

Partnerne i projektet inkluderer Naviair som styrer trafikken i det danske luftrum, netværksselskaberne TDC Net og Ericsson, Lorenz Technology som udvikler intelligente droneløsninger, samt de danske universiteter DTU og SDU. Projektet har til formål at udvikle et 5G-netværk til det lave luftrum.

”Allerede i dag kan store mængder af data sendes og modtages i tæt på realtid via det landsdækkende 5G netværk, TDC NET etablerede i 2020. Når 5G-dækningen udvides til det lave luftrum, åbner det op for, at droner kan løse flere og langt mere avancerede typer af opgaver til gavn for virksomheder og samfundet generelt. Det potentiale ser vi frem til at realisere,” fortæller Michael Fränkle, Executive Vice President fra TDC NET.

Naviair, som er ansvarlig for trafikstyring af luftfarten i dansk luftrum, skal varetage koblingen mellem 5G og det automatiske trafikstyringssystem, som er en forudsætning for etableringen af U-space - den såkaldte UAS Traffic Management (UTM) platform.

U-space skal sikre, at ubemandede droner i fremtiden kan flyve i samme luftrum som den øvrige bemandede lufttrafik uden at udgøre en fare, når de eksempelvis overvåger fugle i Vadehavet, flyver kritisk medicinsk udstyr mellem hospitaler eller inspicerer havneområder.

”Naviair arbejder målrettet på at opbygge en samlet infrastruktur for droner i dansk luftrum, hvor droner kan operere uden for droneoperatørens synsfelt, hvilket vil opskalere anvendelsesmulighederne for droner. 5G er en central teknologi på flere områder, hvor vi bl.a. forventer at kunne skabe et live-billede af trafiksituationen i luften til enhver tid,” fortæller Christian Clemmensen Møller, UTM Business Developer hos Naviair.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: