Automatik & Proces Logo

 
Erhvervsminister Simon Kollerup finder det naturligt at gå med i EU's Brintalliance, da danske virksomheder er rigtig gode til grøn teknologi og produktion af brint baseret på grøn energi.
  • Erhvervsminister Simon Kollerup finder det naturligt at gå med i EU's Brintalliance, da danske virksomheder er rigtig gode til grøn teknologi og produktion af brint baseret på grøn energi.

16.09.2020, 12:46

Danmark med i EU's Brintalliance

Erhvervsministeriet meddeler, at Danmark bliver en del af EU’s Brintalliance. Det sker som et led i at regeringen vil gå forrest i EU’s grønne omstilling og fremme brint, som fremstilles på vedvarende energi og Power to X-teknologier.


Power to X-teknologier (PtX) og brint, der er fremstillet på grøn energi – såkaldt vedvarende brint’, er vigtige veje til at indfri de danske og europæiske klimaambitioner i sektorer, der er svære at elektrificere, fx tung industri og transport.

Regeringen meget optaget af udviklingen og brugen af nye grønne teknologier, og derfor bliver Danmark en del af EU’s Brintalliance. Her vil regeringen arbejde for at fremme danske virksomheders styrkeposition og eksportmuligheder inden for brint baseret på vedvarende energi, oplyser erhervsminister Simon Kollerup:

”Danske virksomheder er rigtig gode til grøn teknologi og produktion af brint baseret på grøn energi er en dansk styrkeposition. Det er den slags teknologi vi skal have mere af for at nå vores klimamål. Samtidig skal vi hjælpe de danske virksomheder med de bedste muligheder og rammevilkår, så det bliver de danske grønne løsninger, der sælges ude i verden. Det vil regeringen arbejde for i EU, for det er især vigtigt, at det europæiske samarbejde retter sig mod danske interesser og styrker inden for vedvarende brint,” siger Simon Kollerup, og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen supplerer:

”Grøn brint kan blive en vigtig del af løsningen på klimakrisen – ikke kun herhjemme men også i EU og globalt. Derfor har regeringen stort fokus på Power-to-X og udviklingen af vedvarende brintteknologi nationalt med en helt ny strategi, men vi skal have EU og resten af verden med i udviklingen af potentialet. Set i det lys giver det rigtig god mening, at vi nu sammen med en række andre EU-lande og centrale aktører indgår i en fælles brintalliance, som kan styrke den danske position og udbrede vores og andres erfaringer til fælles nytte”.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen er også på linje:

"I Danmark er der en lang forskningsmæssig tradition inden for især brint og elektrolyse med stærke forskningsmiljøer på flere universiteter. Jeg ser et stort potentiale i at få de gode forskningsbaserede løsninger tænkt med ind i udviklingen af et grønt europæisk marked for brint baseret på vedvarende energi." 

Dansk deltagelse i EU’s Brintalliance vil ske på samme dag, som regeringen afholder møde i Grønt Erhvervsforum og inviterer til et partnerskab om udviklingen af en dansk PtX-strategi. Strategien, som er et initiativ fra den indgåede klimaaftale for energi og industri, skal blandt andet afdække behov, efterspørgsel og aftagermuligheder efter PtX-teknologier.

Klima-, Energi- & Forsyningsministeriet vil drive partnerskabet i samarbejde med Erhvervsministeriet samt interesserede repræsentanter fra Grønt Erhvervsforum og konkrete, centrale virksomheder på tværs af sektorer i arbejdet. Partnerskabet om udviklingen af en strategi for PtX og CCUS med videre. forventes igangsat ved en workshop i oktober måned.

For at få flere aktører med i arbejdet omkring grøn brint vil regeringen i oktober lancere et ’Call of Interest’, som har til formål at identificere de danske interesser i en europæisk brintværdikæde. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->