Automatik & Proces Logo

 
Dansk teknologi, i form af Smart Water-løsninger fra AVK, kan være en nøgle til at løse den massive afdækningsopgave i EU.
  • Dansk teknologi, i form af Smart Water-løsninger fra AVK, kan være en nøgle til at løse den massive afdækningsopgave i EU.

23.06.2020, 16:14

Dansk teknologi kan få hovedrolle i EU' s energi- og klimapolitik

Med det aktuelle europæiske Drikkevandsdirektiv har EU-kommissionen forpligtet medlemslandene til at reducere det enorme og kostbare vandtab, som sker på tværs af landene, og som betyder, at en fjerdedel af det producerede drikkevand går tabt. Dansk teknologi, i form af Smart Water-løsninger fra AVK, kan være en nøgle til at løse den massive afdækningsopgave.


Drikkevand er mange steder i verden en knap ressource, og på tværs af landene er der voldsom forskel på, hvor meget vand, der går tabt, før det når frem til forbrugeren. På verdensplan er vandspildet omkring 40 procent, men bag dette gennemsnitstal varierer spildet mellem 5 og 80 procent i de forskellige lande.

”I Europa er det gennemsnitlige vandspild på 26 procent mod kun 7 procent i Danmark. Det er altså en fjerdedel af det drikkevand, der produceres i Europa, som går til spilde. Så det er et enormt og oplagt potentiale, EU nu har sat fokus på. Både i forhold til at sikre bedre og mere drikkevand, men også i forhold til miljø og økonomi. Det er tankevækkende, at en fjerdedel af den energi, der er bundet til vandproduktion, reelt er spildt. Alene den positive miljøkonsekvens af at reducere vandspildet og dermed det enorme energiforbrug, som er knyttet til vandproduktion, gør EU's initiativ yderst relevant,” siger CEO og indehaver Niels Aage Kjær, AVK-koncernen.

Annonce - artiklen fortsætter under banneret

Drikkevandsdirektivet kommer samtidig med lanceringen af et initiativ fra AVK; AVK Smart Water, som med intelligente løsninger kan hjælpe den europæiske vandforsyning med at skabe eksakt overblik over det samlede vandtab:

”AVK Smart Water er en digital løsning, hvor IoT-baserede produkter indsamler en lang række relevante data direkte fra ledningsnettet. Disse data samles på en cloud-baseret softwareplatform, som gør det muligt for vandforsyningerne at overvåge ledningsnettet på en række parametre – f.eks. tryk i ledningsnettet, ventilers stilling og ændringer i flow og temperatur. Baseret på disse data har forsyningsselskaberne et kvalificeret grundlag for at træffe relevante beslutninger i forhold til forsyningssikkerhed, men også optimere driften og vedligeholdet, og frem for alt reducere vandtabet,” siger direktør Lars Bo Kristensen, AVK Smart Water.

På tværs af Europa er der ikke eksakt viden om omfanget af vandtabet, så derfor fastlægger det nye vandirektiv, at vandselskaber, der leverer mere end 10.000 kubikmeter drikkevand om dagen eller forsyner flere end 50.000 forbrugere, vil være forpligtet til at reducere deres vandtab. Det er en kompliceret øvelse, og derfor har EU-kommissionen givet vandselskaberne en frist på fem år til at generere den nødvendige viden. Derefter er det planen, at EU med afsæt i det konkrete vandspild fastsætter en tærskelværdi, som EU landene derefter er forpligtet til at overholde inden for en vis årrække.

”Når EU-kommissionen har opstillet en tidsfrist på fem år afspejler det tydeligt kompleksiteten i at få præcis viden om omfanget af og årsagerne til vandspildet. Lækager i et vidstrakt og forgrenet drikkevandsnet kan være vanskelig at spore, og derfor er første trin at skabe konkret viden, som kan danne baggrund for at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger om, hvor og hvordan tabet kan reduceres,” siger Lars Bo Kristensen.

”Rent og sundt drikkevand og ansvarlig omgang med vores ressourcer har altid ligget dybt forankret i vores DNA, og vand er en ressource, man skal omgås med respekt. Selv i Europa er der områder, som på visse tider af året lider af tørke og vandmangel, og mange europæiske storbyer står over for akut vandmangel inden for en kort årrække. Derfor hilser vi det reviderede direktiv velkommen,”supplerer Niels Aage Kjær, og tilføjer:

”Danmark er et foregangsland, når det handler om effektiv vandforsyning, og de danske standarder har været en vigtig kilde til inspiration ved udformningen af det nye drikkevandsdirektiv. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at det arbejde, som nu skal sættes i gang på tværs af Europa, åbner meget interessante muligheder for AVK og andre danske virksomheder med kompetencer inden for vandforsyning”.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: