Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Med en målsætning om at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger og en øget eksport af vandteknologi har vandsektoren høje ambitioner for den grønne omstilling. Teknologisk Institut vil gennem partnerskaber med hele vandsektoren sikre grøn innovation.
  • Med en målsætning om at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger og en øget eksport af vandteknologi har vandsektoren høje ambitioner for den grønne omstilling. Teknologisk Institut vil gennem partnerskaber med hele vandsektoren sikre grøn innovation.

28.09.2021, 08:08

Dansk vand skal være grønnere

Teknologisk Institut vil med en aktuelt resultatkontrakt accelerere udviklingen i den danske vandsektor, så det rene vand i fremtiden sikres med bæredygtige, intelligente og effektive løsninger.


Teknologisk Institut skal i perioden 2021 til 2024 stå i spidsen for resultatkontrakten: Grøn omstilling af den danske vandsektor. Den tager udgangspunkt i udfordringer og potentialer i vandets vej fra grundvand til spildevand og har gennemgående fokus på et reduceret miljø- og klimaaftryk.

"I Danmark er vi blandt de bedste til at levere rent vand og effektive vandteknologier. Globalt er der dog pres på både kvaliteten og kvantiteten af den tilgængelige vandressource. Derfor er konstant bæredygtig innovation og teknologiudvikling på området afgørende – hvilket samtidigt muliggør eksport af dansk teknologi til resten af verden," siger direktør Sune Dowler Nygaard,  Teknologisk Institut.

Resultatkontrakten har fire fokusområder: Rent og sikkert drikkevand, øget vandeffektivitet i industrien, energieffektiv spildevandsbehandling og minimering af miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Over de senere år er der gjort talrige fund af pesticidforurening i dansk grundvand, og en stadig større del af drikkevandsboringerne egner sig ikke længere til drikkevandsproduktion. Resultatkontrakten har derfor blandt andet forbedret dokumentationsgrundlaget for produkter og komponenter, der kommer i kontakt med drikkevand samt på minimering af bakterieforekomst i fokus.

Fremtidens rensningsanlæg kan mere end blot at rense spildevand. Allerede i dag producerer flere rensningsanlæg grøn energi i form af biogas. De konventionelle processer på rensningsanlæggene kan dog fortsat optimeres, så kulstof fra spildevandet i endnu højere grad udnyttes fremfor at belaste klimaet.

I forbindelse med resultatkontrakten er et indsatsområde beskyttelse af vandmiljøet og af grundvandet, eksempelvis ved at afværge af jord- og grundvandsforureninger med bl.a. pesticider, PFAS og oliestoffer og ved at rense spildevand for lægemiddelstoffer og resistente bakterier. Der vil yderligere være fortsat beskyttelse og forbedring af vandmiljøet i fokus.

Endeligt har flere industrier med stort vandforbrug i disse år stort øget vandeffektivitet i fokus,  gennem for eksempel rensning for uønskede stoffer i procesvand, øget vandgenbrug i delprocesser og udnyttelse af ressourcer i proces- og spildstrømme. På Teknologisk Institut vil der blive etableret et testcenter, som skal gøre det muligt for virksomheder at få lavet uvildig test af rensningsteknologier alene eller i kombination på eget proces- eller spildevand. Den optimerede vandeffektivitet forventes at have stor betydning for de vandforbrugende virksomheder. Helt aktuelt arbejdes for eksmpel at nedbringe vand- og energiforbruget i et projekt hos fiskemelsproducenten TripleNine gennem øget genbrug af virksomhedens lossevand.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik