Automatik & Proces Logo

 
Dispensationer for grundvandstruende pesticider bør kulegraves, mener DANVA-direktør Carl-Emil Larsen.
  • Dispensationer for grundvandstruende pesticider bør kulegraves, mener DANVA-direktør Carl-Emil Larsen.

06.12.2019, 13:11

DANVA: Kulegrav dispensationer for grundvandstruende pesticider

Rigsrevisionen retter kritik af myndighedernes udmøntning af lovgivning om grundvands-beskyttelse. Vandsektoren kæmper for at værne drikkevandet mod pesticider og opfordrer politikerne til gøre op med en praksis, der udfordrer forsigtighedsprincippet.


Pesticider kan forbydes, hvis de udvaskes til grundvandet. Men efterfølgende kan Miljøstyrelsen administrativt dispensere og tillade brug af de forbudte pesticider, hvis man vurderer, at de har uvurderlig erhvervsinteresse. Vandsektoren opfordrer nu politikerne til at kulgrave praksis og gribe ind.

”Det er afgørende, at forsigtighedsprincippet sættes over erhvervshensyn, så beskyttelsen af grundvandet bliver håndhævet effektivt. Det nytter ikke, at vi har et avanceret og dyrt godkendelsessystem, som opdager et pesticid, der udvaskes til grundvandet og derefter bliver forbudt, hvis det så efterfølgende bare kan opnå dispensation i årevis. Det svarer til at købe en røgalarm og droppe batteriet,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

I 2012 blev pesticidet rimsulfuron forbudt, fordi det blev fundet i de forsøgsmarker, der kontrollerer, om stoffer udvaskes til grundvandet. Det viste sig også, at rimsulfuron har fundet vej til 50 år gammelt grundvand. Men siden 2013 har rimsulfuron alligevel fået dispensation af Miljøstyrelsen.

Det mener, direktør i Danske Vandværker, Susan Münster, er også bekymret, anfører DANVA, og oplyser, at man sammen med Danske Vandværker opfordrer miljøministeren til at stramme op på dispensationsordningen ved ikke at tillade udbringning af forbudte pesticider i indvindingsområder og give vandvandværker besked i tilfælde af dispensation, det kan indgå i analyseprogrammerne.

Rimsulfuron er et ukrudtsmiddel, der anvendes i forbindelse med kartoffeldyrkning. Siden rimsulfuron blev forbudt i 2012, har salget været stigende.

Miljøstyrelsens begrundelse for dispensation til at tillade brug af det forbudte stof, rimsulfuron, er, at styrelsen mener, der ikke er alternativer til det, og at det vil give et udbyttetab for kartoffelavlere på 25 procent.

Vandsektoren er imidlertid vidende om, at man kan minimere eller helt undgå tab ved hjælp af mekanisk ukrudtsbehandling i kombination med andre herbicider.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->