Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Der er hele tiden brug for at medarbejderne blive klogere og dygtigere, påpeger underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ Arbejdsgiverne i en kommentar til FH's aktuelle uddannelsesudspil.
  • Der er hele tiden brug for at medarbejderne blive klogere og dygtigere, påpeger underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ Arbejdsgiverne i en kommentar til FH's aktuelle uddannelsesudspil.

01.06.2021, 13:18

Der er altid brug for at blive klogere og dygtigere

TEKNIQ Arbejdsgiverne meddeler, at organisationen bakker op om mange af hovedelementerne i uddannelsesudspillet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det gælder især behovet for at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken.


På et omskifteligt arbejdsmarked, hvor den teknologiske udvikling hele tiden både åbner ny muligheder og stiller nye krav til vores kompetencer, er det helt nødvendigt, at vi konstant styrker vores viden og færdigheder. Derfor er det ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne også rigtigt set, at FH i deres uddannelsesudspil; ”Færre bump på vejen”, især når det gælder om at styrke mulighederne for efter- og videreuddannelse.

”Vi har brug for, at der kommer et større, reelt fokus på netop efter- og videreuddannelsesområdet, der skal prioriteres i samme grad som de ordinære fuldtidsuddannelser,” siger underdirektør Tina Voldby, TEKNIQ Arbejdsgiverne

”På et arbejdsmarked i konstant forandring er det, især indenfor de tekniske fag, essentielt, at den eksisterende arbejdsstyrke løbende efteruddannes. En opgave, AMU-systemet i sig selv ikke er tilstrækkeligt til at løse – især ikke når det gælder de faglærte, som i fremtiden også har behov for efteruddannelse på erhvervsakademiniveau,” understreger hun.

FH’s udspil understreger da også, at det, for at gøre op med idéen om at være ”færdiguddannet”, i højere grad skal være muligt for den enkelte at kombinere arbejde, læring samt efter- og videreuddannelse løbende gennem arbejdslivet.

”Skal udspillet fra FH blive til virkelighed, er der brug for, at vi fokuserer på de områder, hvor udbyttet er størst for både erhvervslivet og samfundsøkonomien. Derfor vil det eksempelvis give god mening at prioritere og fremme de grønne uddannelser,” siger Tina Voldby og uddyber:

”Man bør også kigge på at hæve statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), som i dén grad er blevet udsultet i mange år, og på at gøre kravene for at få støtten mere gennemskuelige. På den måde kan man motivere endnu flere medarbejdere og virksomheder til at benytte sig af støtten.”

Mens FH’s udspil altså ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne rummer en række fornuftige initiativer, savner Tina Voldby større fokus på, hvordan disse initiativer skal finansieres.

”Helt grundlæggende er det nødvendigt at prioritere de nødvendige midler til at styrke efter- og videreuddannelsesindsatsen. Det kræver fx, at man fra statens side tilfører de krævede midler til en videreførelse af omstillingsfonden, samt at man som sagt hæver SVU’en,” siger Tina Voldby.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: