Automatik & Proces Logo

 
"Politikerne indretter nu affaldssektoren, så den afspejler virkeligheden. Det er et historisk grønt forlig og en politisk aftale, der fortjener stor anerkendelse," lyder det fra administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, DI. (Foto: Thomas Arnbo)
  • "Politikerne indretter nu affaldssektoren, så den afspejler virkeligheden. Det er et historisk grønt forlig og en politisk aftale, der fortjener stor anerkendelse," lyder det fra administrerende direktør Lars Sandahl Sørensen, DI. (Foto: Thomas Arnbo)

16.06.2020, 10:37

DI: Affaldssystem bliver en kæmpegevinst for miljø og klima

Langt mere affald vil i fremtiden blive genanvendt i Danmark – til glæde for miljøet og klimaet. Et bredt flertal i Folketinget står bag et historisk grønt affaldsforlig, mener DI. Der bliver en ensartet indsamling af affald fra husholdningerne rundt omkring i landet, og der bliver skabt en klar rollefordeling mellem kommunerne og de private virksomheder.


Et bredt flertal i Folketinget står bag et historisk grønt affaldsforlig, som, når det træder i kraft, vil betyde, at affald af blandt andet plast, metal, glas og pap blive indsamlet på stort set samme måde i alle landets kommuner. Det sikrer store mængder ensartet materiale, som kan eftersorteres effektivt og i høj kvalitet.

"Vi er på vej ind i en fremtid, hvor affaldet skal genanvendes til nye produkter. Affald er ikke længere et problem, som vi skal af med. Det er en ressource, vi skal udnytte. Politikerne indretter nu affaldssektoren, så den afspejler den nye virkelighed. Det er et historisk grønt forlig og en politisk aftale, der fortjener stor anerkendelse," siger DI´s øverste direktør Lars Sandahl Sørensen.

Ifølge aftalen vil det genanvendelige husholdningsaffald blive udbudt. Dermed bliver der skabt grundlag for investeringer i sorterings- og genanvendelsesanlæg. Der er allerede virksomheder, som er klar med penge til at investere.

"Ud af affaldet vil anlæggene skabe genanvendte råvarer til ny produktion. Vi får en cirkel, hvor vi kan bevare materialernes kvalitet. Det vil sige, at kødbakken af plastik kan blive genanvendt til en ny kødbakke i stedet for at ende i et forbrændingsanlæg eller blive et til mindre værdifuldt produkt," siger Lars Sandahl Sørensen.

"Samtidig får vi skabt grundlag for en cirkulær økonomi med nye forretningsmodeller, flere eksportordrer og nye arbejdspladser. Det har vi kæmpet for i årevis. Opbygningen af en stærk genanvendelsesindustri i Danmark kan skabe konkurrencekraft, nye grønne arbejdspladser og et bedre samfund for vores børn," siger han.

Når der skal genanvendes en større del af affaldet, bliver der i sagens natur mindre affald, som ryger i ovnene på forbrændingsanlæggene. Under forhandlingerne har der været en omfattende offentlig debat om at konkurrenceudsætte det forbrændingsegnede affald. For DI handler det om at finde en model, så de mest effektive, topmoderne og højteknologiske forbrændingsanlæg bliver tilbage, når mængden af affald til forbrænding falder:

"Vi skal af med overkapaciteten på forbrændingsanlæggene. Mere genanvendelse betyder, at der bliver mindre til forbrænding. Derfor skal vi tilpasse kapaciteten. På den måde reducerer vi også importen af affald," siger Lars Sandahl Sørensen.

I en anden del af forliget har parterne aftalt, at vandsektoren skal være klima- og energineutral. Det er en ambition, som vandsektoren bredt set støtter og er klar til at opfylde. Det kan føre til store reduktioner af CO2 og bane vejen for eksport af grønne vandteknologiske løsninger til hele verden, mener DI.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: