Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Danske virksomheder er med helt fremme i energiudviklingen, også når det gælder bæredygtige brændstoffer som Power-to-X og kulstoflagring, vurderer branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.
  • Danske virksomheder er med helt fremme i energiudviklingen, også når det gælder bæredygtige brændstoffer som Power-to-X og kulstoflagring, vurderer branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

06.04.2021, 12:38

DI Energi vil rådgive politikerne

Udviklingen af bæredygtige brændstoffer som Power-to-X og kulstoflagring kommer til at gå stærkt i de kommende år, vurderer DI Energi, som derfor har samlet en bred kreds af virksomheder, som skal give gode råd i den forbindelse til regeringen og Folketinget.


DI Energi har nedsat et Advisory Board med repræsentanter fra virksomheder inden for energi og forsyning, fødevarer- og transportsektoren samt procesindustrien. Foreløbig har 32 virksomheder sagt ja til at deltage i arbejdet.

"Vi ser nye projekter med Power-to-X-fabrikker og CO2-fangst skyde frem over alt i øjeblikket. Og det er afgørende, at vi er hurtige på aftrækkeren og investerer samfundets penge de rigtige steder, så vi får de størst mulige klimagevinster og sikrer, at danske virksomheder er med helt fremme i udviklingen," siger branchedirektør Troels Ranis, DI Energi.

"De virksomheder, der fremstiller bæredygtige brændstoffer og anlæg til at fange og lagre CO2, efterlyser storskalaanlæg, så de kan være helt i front. Sammen med de førende danske virksomheder vil vi gerne give vores bud på, hvordan vi bedst muligt fremmer udviklingen. Det har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dansk eksport af energiteknologi," siger Troels Ranis.

I Klimaaftalen for energi og industri fra 22. juni 2020 blev det besluttet at støtte udviklingen af Power-to-X og CO2-fangst og -lagring med en tilskudsordning og en pulje til fremme af disse teknologier.

For at understøtte udviklingen, besluttede forligspartierne i Folketinget, at der skal laves en samlet strategi for CO2-fangst, lagring og anvendelse samt Power-to-X:

"Det er næste skridt i den grønne omstilling, at vi begynder at få tung transport, containerskibene samt luftfarten over på grønne brændstoffer, og at vi finder ud at lagre og udnytte CO2 på en måde, så det bliver økonomisk muligt," siger Kim Grøn Knudsen, der er Chief Strategy & Innovation Officer ved Haldor Topsøe, og formand for det nedsatte Advisory Board.

Ud over Haldor Topsøe deltager repræsentanter fra Ørsted, Hitachi ABB Power Grids, BWSC, Kalundborg Forsyning, Dansk Gasteknisk Center, NGF Nature Energy, Rambøll, COWI, Energinet, Semco Maritime, Danfoss, Aalborg Portland, Siemens Energy, SAS Danmark, CIP, MAN Energy Solutions, Københavns Lufthavne, Ancotrans, Dansk Shell, Andel, Green Hydrogen System, Green Lab Skive, Ballard Power Systems, DFDS, SDK Shipping, Arriva, Danish Crown, Arla, DLG, Group og F.L. Smidth.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)  
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik