Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Det skal være endnu tydeligere hvordan man skal håndtere drikkevandet, så landene bliver mødt med klare krav om, at de skal holde styr på vandet, fastslår miljøpolitisk chef i DI Karin Klitgaard.
  • Det skal være endnu tydeligere hvordan man skal håndtere drikkevandet, så landene bliver mødt med klare krav om, at de skal holde styr på vandet, fastslår miljøpolitisk chef i DI Karin Klitgaard.

01.02.2018, 13:44

DI: EU ind i kampen mod tab af vand

Hidtil har EU’s drikkevandsdirektiv udelukkende haft kvaliteten af drikkevand i fokus. Men med et udkast til revideret direktiv lægger EU-kommissionen for første gang op til, at EU og medlemslandene skal begrænse det store tab af vand, der er i mange EU-lande. Kommissionen foreslår blandt andet at landene får en forpligtigelse til at rapportere om vandspild. Det er et vigtigt signal, mener DI.


Med et aktuelt forslag fra EU-kommissionen ændres det 25 år gamle direktiv, så EU nu også skal arbejde for en effektiv håndtering af drikkevandet fra producenten til forbrugerne.

"Der sker et enormt tab af drikkevand i mange EU-lande. Samtidig har vi fra dansk side en stor ekspertise i at undgå netop dette. Derfor er det en dejlig nyhed, at vi nu får et direktiv, der også håndterer vandtab. Men vi har brug for, at direktivet bliver endnu tydeligere, så landene bliver mødt med klare krav om, at de skal holde styr på vandet," siger miljøpolitisk chef i DI Karin Klitgaard.

Annonce - artiklen fortsætter under banneret

I mange lande i EU er der vandtab på langt over 30 pct., og i f.eks. Bulgarien bliver halvdelen af det producerede vand tabt på vej til forbrugerne."Der er flere lande, som mangler vand til husholdninger, industri og afgrøder, og som samtidig har et stort tab af vand. Derfor er det et helt oplagt sted at sætte ind som det første, for det er et enormt spild af ressourcer, som der faktisk findes gode løsninger til at undgå," siger Karin Klitgaard.

Danmark og enkelte andre lande har formået at begrænse vandtabet til under 10 procent – i Danmark aktuelt 7,6 procent. En forklaring er, at vandværker med et tab over 10 pct. skal betale en strafafgift til staten. Desuden har det i over 20 år været et krav, at der skal installeres vandmålere i alle ejendomme, som er tilsluttet almene vandforsyninger.

"Det er enkle løsninger, der skal til. Når man har vandmålere i alle bygninger, er det ikke svært at finde ud af, hvor vandet går tabt. Så hvis landene vil, kan de sagtens leve op til nye krav fra EU. Men hvis det skal have en effekt, skal det ikke kun være en rapporteringsforpligtelse for de store vandforsyninger. Det skal være et krav til alle om at begrænse vandtab til et acceptabelt niveau. Vi har en forpligtigelse til at passe på vores vandressourcer," siger Karin Klitgaard.

Danmark har mange virksomheder, der har udviklet udstyr til vandsektoren. Virksomhederne kan levere ventiler, pumper og vandmålere, som kan sikre effektive leverancer af vand uden et stort tab på vejen.

"Hvis drikkevandsdirektivet bliver skærpet i de kommende forhandlinger, vil det skabe store muligheder for danske virksomheder og rådgivere," siger Karin Klitgaard.

Fra dansk side har DI, i et godt samarbejde med Miljø-& Fødevareministeriet og industriens øvrige organisationer, arbejdet for at få reduktion af vandtab ind i drikkevandsdirektivet. Det er en del at arbejdet i vandvisionen om at fordoble den danske vandteknologieksport frem mod 2025.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: