Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Al information om byggeriet og alle dets faser skal indgå i den digitale tvilling, således at der til enhver tid er fuld situationsbevidsthed om byggeriet. Det giver forskerne mulighed for at modellere byggeriets faser ekstremt detaljeret allerede i projektplanlægningen, hvor blandt andet farer og risici kan opdages og handles på proaktivt. (Illustration: AU)
  • Al information om byggeriet og alle dets faser skal indgå i den digitale tvilling, således at der til enhver tid er fuld situationsbevidsthed om byggeriet. Det giver forskerne mulighed for at modellere byggeriets faser ekstremt detaljeret allerede i projektplanlægningen, hvor blandt andet farer og risici kan opdages og handles på proaktivt. (Illustration: AU)

22.02.2021, 12:26

Digitale tvillinger sikrer byggepladser

Kunstig intelligens, AI, er et af nøgleordene i to store EU-finansierede projekt, som blandt andet sigter efter at reducere antallet af ulykker og nær-ved-ulykker på byggepladser betragteligt, fremhæver AU-lektor Jochen Teizer.


Et tværfagligt team ved Aarhus Universitet, AU, har del i to paneuropæiske forskningsprojekter, der sigter mod at gøre byggepladser mere sikre og effektive. Projekterne er finansieret af EU's rammeprogram for forskning og innovation, Horizon 2020, med i alt 89 millioner kroner. Begge projekter er tilknyttet AU's Center for Digitale Tvillinger, som er Danmarks eneste videnskabelige center for digitale tvillinger.

”I begge projekter foreslår vi en omfattende, holistisk tilgang til byggepladsledelse via en ’Digital Building Twin’-platform, DBT, der giver byggeledelsen fuld situationsbevidsthed ved at implementere lean principper for at reducere enhver form for driftsspild, forkorte tidsplaner, reducere CO2-aftryk og -omkostninger, og for at forbedre byggeriets kvalitet og sikkerhed,” siger lektor Jochen Teizer, ekspert i netop sikkerhed på byggepladser ved Institut for Byggeri & Bygningsdesign, Aarhus Universitet.

Jochen Teizer leder universitetets andel af begge nye projekter, der går under navnene BIM2TWIN og COGITO.

Optimal Construction Management & Production Control, BIM2TWIN, har byggepladssikkerhed via en DBT-platform, der understøtter en plan-do-check-act konstruktionstilgang og et omfattende sæt værktøjer til byggepladsledelse i fokus. Construction-Phase Digital Twin Model, COGITO har særligt infrastruktur i stedet for bygningskonstruktioner i fokus.

Begge projekter havde opstart i slutningen af 2020 og sigter mod at demonstrere processer og teknologi, der identificerer, eliminerer og lærer af farer på byggepladser i den virkelige verden. Byggepladserne, der deltager i projektet, er for de danskes vedkommende placeret i henholdsvis  Aarhus og København, mens andre ligger i Østrig, Frankrig, Grækenland, Italien og Spanien.

”Vi yder et vigtigt bidrag til den igangværende digitaliseringsindsats i byggebranchen. Byggepladser er rige på data, der næsten aldrig indsamles eller analyseres, og perspektiverne for digitale tvillinger i denne henseende er store. Digitale tvillinger er meget mere end spejle af den virkelige verden. Når data streamer fra fysiske objekter til deres virtuelle modstykker, giver det mulighed for at forstå objekternes korrekte tilstand. Den virtuelle verden hjælper os derefter med at skabe mere sikre og mere produktive virkelige arbejdsmiljøer,” siger Jochen Teizer.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik