Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Dorte Schrøder-Petersen er dyrlæge og teamleder for det nyoprettede dyrevelfærdsteam på Teknologisk Institut. Dorte står i spidsen for dyrevelfærdsprojektet, der skal ses i lyset af forbrugernes stigende krav om bedre dyrevelfærd i fødevareproduktionen.
  • Dorte Schrøder-Petersen er dyrlæge og teamleder for det nyoprettede dyrevelfærdsteam på Teknologisk Institut. Dorte står i spidsen for dyrevelfærdsprojektet, der skal ses i lyset af forbrugernes stigende krav om bedre dyrevelfærd i fødevareproduktionen.

04.04.2019, 07:15

Dyrevelfærd og klimasmarte kødprodukter

Teknologisk Institut har netop påbegyndt en resultatkontrakt hvor kødproduktionen gøres mere klimasmart ved en mere effektiv udnyttelse af slagtekroppene.


Teknologisk Institut igangsætter nu et større udviklingsprojekt, der har optimering af dyrevelfærden og udvikling af mere klimasmarte kødproduktioner i fokus.

Forskerne på Teknologisk Institut skal blandt andet udvikle et IT-system, der kan registrere og dokumentere dyrenes velfærd. Systemet skal automatisk opsamle data, der fortæller, hvordan dyrene har det. Det kan for eksempel være data om, hvordan klimaet har været i lastbilen under transporter og registreringer af dyrenes adfærd – enten ved hjælp af video eller lyd. Alle disse dyrevelfærdsdata samles i en database, hvilket giver både dokumentation for og overblik over omfanget af eventuelle velfærdsproblemer. Det er hensigten, at IT-systemet giver en alarm, når det registreres, at dyrevelfærden ikke er tilfredsstillende. Herefter skal der så skrides ind med korrigerende handlinger og foranstaltninger, der sikrer, at slagtedyrenes velfærd bliver så optimal som mulig.

IT-systemet vil løbende opsamle data, så man kan gå ind i systemet og se, hvordan dyrene har haft det – lige fra de bliver hentet hos landmanden og indtil de sidste sekunder på slagteriet. Denne periode i dyrenes levetid har normalt ikke den største bevågenhed, men har stor betydning–både for dyrene og samfundet–da dårlig dyrevelfærd inden slagtning også kan medføre øget spild og ringe kødkvalitet:

"Med IT-systemet vil man kunne få et overblik, der gør det muligt at skride ind præcist de steder i produktionskæden, hvor dyrevelfærden kan forbedres," fortæller dyrlæge Dorte Lene Schrøder-Petersen, der står i spidsen for det oprettede specialteam for dyrevelfærd ved Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut skal også kigge nærmere på, hvordan dyrene håndteres rent praktisk på slagterierne. Her vil der være særligt fokus på slagtning af fjerkræ, hvor mulighederne for en mere skånsom ophængning forud for bedøvelse af kyllingerne undersøges.

"Hvis vi kan forbedre dyrevelfærden på fjerkræslagterne, så vil det medføre mere rolige dyr, færre skader og et bedre arbejdsmiljø for slagteriarbejderne," fortæller Dorte Lene Schrøder-Petersen, og fortsætter:

"Erfaringen viser, at jo dårligere dyrevelfærden er, jo flere skader ses der på dyrene og dermed på kødet. Det betyder flere kassationer, mindre udbytte på slagteriet og et større madspild. Det er derfor sund fornuft med et øget fokus på dyrevelfærd – først og fremmest af hensyn til dyrene – men også for slagteriet. Sagen er jo den, at det er mere bæredygtigt og lønsomt for slagteriet at få nogle flere sunde dyr igennem processen og ud til forbrugerne."

En anden del af projektet koncentrerer sig om udvikling af klimasmarte kødprodukter. Her er det opgaven at udvikle nye metoder til en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af hele slagtekroppen. Det skal ske ved oparbejdning af underudnyttede proteinkilder fra sidestrømme som eksempelvis lunger, hjerte, nyrer og milt. Proteinkilder, der måske ikke lyder lige appetitlige, men som ved den rigtige forarbejdning kan blive til velsmagende ingredienser i fx kødprodukter og brød.

"Potentialet er stort, for hvis alle de dele, som kan udnyttes til konsum, reelt bliver udnyttet til konsum, ville det kunne reducere miljøbelastningen med 20% pr. kilo færdigt produkt," fortæller Claus Mosby Jespersen fra Teknologisk Institut.

Resultatkontrakten løber over to år,og i denne periode vil Center for Kødteknologi, Center for Slagteteknologiog Center for Køle- og Varmepumpeteknik arbejde sammen om at udvikle nye løsninger til en mere klimasmart kødproduktion.

Aktiviteterne om ”Klimasmarte kødprodukter med højt dyrevelfærd” er støttet af Styrelsen for Institutioner & Uddannelsesstøtte, der er placeret under Uddannelses- & Forskningsministeriet.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik