Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Eldan Recycling og Safevent spiller tæt sammen om løsninger, der matcher et marked i konstant udvikling, fremhæver parterne.
  • Eldan Recycling og Safevent spiller tæt sammen om løsninger, der matcher et marked i konstant udvikling, fremhæver parterne.

21.11.2023, 09:56

Eldan Recycling og Safevent styrker samarbejde

Et ønske om at øge brandsikkerheden på maskiner til genanvendelse af dæk hos maskinproducenten Eldan Recycling A/S i Faaborg førte til et samarbejde med Hjørring-firmaet Safevent, som siden igen er udvidet i jagten på mere genanvendelse. 


Stigende materialepriser og øget grøn omstilling gør det mere attraktivt at genanvende og genanvende. Det mærker de hos en af verdens største producenter af maskiner og udstyr til neddeling og genanvendelse; Eldan Recycling, der ser en tendens til, at behovet for mere genanvendelse spreder sig til flere typer af materialer, herunder også materialer, der udgør betydelige miljøudfordringer, som blandt andet litiumbatterier og tekstiler, hvor risikoen for brand er særligt høj.

Her trækker Eldan Recycling på samarbejdspartneren Safevent, der har specialiseret sig i brandsikring, fortæller Eldans Product Manager Bjørn Laursen:

"Dæk indeholder ståltråd, og neddelingsprocessen kan derfor fremkalde gnister, der potentielt kan udløse brand. Forebyggelse er nøglen, og derfor er Safevents system blevet en integreret del af vores løsninger i dag," forklarer Bjørn Laursen.

I dag indgår Safevents systemer til gnistdetektering i op mod 95 procent af alle løsninger fra Eldan Recycling. Det glæder naturligt direktør René Hvidkær Jørgensen,  Safevent:

"Med det stigende fokus på genanvendelse i samfundet opstår et øget behov for viden om neddeling af mange forskellige produkter. Derfor er det vigtigt for os at have en sparringspartner som Eldan, der har en indgående indsigt i de risici, som deres kunder står overfor på tværs af industrier. Derfra kan vi finde de bedste løsninger til at øge brandsikkerheden på de pågældende projekter," forklarer René Hvidkær Jørgensen. 

EU har sat et fælles mål om at genanvende mindst 55 procent af kommunalt affald inden 2025. Dette mål forventes at stige til 60 procent inden 2030 og 65 procent inden 2035.

Ud over at tackle eksisterende udfordringer med affald har Eldan Recycling og Safevent også blikket rettet mod fremtidens løsninger, herunder ikke mindst pyrolyse. Eldans samarbejde med en tysk virksomhed peger på en fremtid, hvor nedbrudte plastmaterialer ikke kun bliver genanvendt, men også spiller en rolle i energiproduktion:

"Pyrolyse bliver helt sikkert en del af fremtiden hos os. Vi har allerede set flere steder i EU og Danmark, hvor gummigranulat og -pulver anvendes til pyrolyse. Det kommer vi til at se meget mere af," siger Bjørn Laursen.

Tilsvarende lyder meldingen fra René Hvidkær Jørgensen hos Safevent, der i år har stået for brandsikkerheden ved Danmarks største pyrolyseanlæg, Stiesdals SkyClean i Vrå. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik