Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Eon har nu styr på TOC-indholdet i realtid, fortæller Britt-Marie Tureson, der er kemiingeniør hos Eon.
  • Eon har nu styr på TOC-indholdet i realtid, fortæller Britt-Marie Tureson, der er kemiingeniør hos Eon.

20.06.2019, 14:16

Eon fik styr på dampkondensatet

Eons kraftvarmeanlæg i Norrköping havde problemer med for høje TOC-koncentrationer i det indgående kondensat fra kunden Lantmännen Agroetanol, som er nabo til Eon. Konsekvensen var produktionstab og pressede situationer i begge virksomheder. Løsningen blev Mettler Toledos realtidsovervågning.


I "Ekoindustriparken" på øen Händelö ud for Norrköping arbejder virksomhederne Eon og Lantmännen Agroetanol i symbiose med hinanden. Procesdamp fra Eons kraftvarmeværk går via en luftledning til Agroetanols anlæg på nabogrunden, hvor den udgør et energiråstof i fabrikkens destilleri og fodertørreanlæg. Restprodukter fra Agroetanols etanolproduktion bliver efterfølgende til biogas hos Svensk Biogas. Samme fabrik leverer også kuldioxid til Agas kulsyreproduktion og pellets som dyrefoder til landbruget. Kondensatet fra Agroetanols produktion går retur til Eon for at blive genanvendt som fødevand til kedler og som damp til turbiner.

Det er et raffineret kredsløb, som har fungeret uden problemer siden opstarten i begyndelsen af 2000'erne – med nogle få undtagelser. I enkelte tilfælde har returkondensatet fra Agroetanol været ramt af for høje TOC-værdier på grund af lækage eller uheld med varmevekslere, hvilket har resulteret i uhensigtsmæssige produktionsforstyrrelser hos både Eon og Agroetanol. Der er således kommet styr på TOC-indholdet i realtid, fortæller kemiingeniør Britt-Marie Tureson, Eon:

Annonce - artiklen fortsætter under banneret

"Vi når at bremse det indgående flow til kedlerne, hvis måleresultaterne skulle være alarmerende høje. Det er en stor lettelse for os, som arbejder i varmeproduktionen, ikke mindst når man tænker på maskinparkens langsigtede levetid," siger Britt-Marie Tureson, og fortsætter:

"Høje TOC-niveauer kan forårsage korrosion i vores dampkedler, hvilket er problematisk. Det er meget vigtigt, at vi får information om afvigende TOC-værdier, før kondensatet når at blive ført tilbage til kedlerne," siger Britt-Marie Tureson.

Løsningen på problemet blev at installere Mettler Toledos realtidsanalyse 5000TOCi fire steder i energikredsløbet. I fjor blev der således installeret to TOC-målere ved Agroetanols udløb, og to tilsvarende målere ved indløbet hos Eon samt en turbiditetsmåler ved inddampningen hos Agroetanol. På den måde har begge virksomheder styr på eventuelle TOC-forureninger i realtid.

"Med Mettler Toledos onlinebaserede overvågningssystem har vi fået den døgnmonitorering af dampen, som vi har manglet, og det er en stor lettelse for vores drifts- og vedligeholdelsespersonale. Produktionsafbrydelser koster virksomheden mange penge og er en stressfaktor i arbejdet," siger Britt-Marie Tureson.

Tidligere har Eon været tvunget til at kassere returkondensat på grund af for høje TOC-koncentrationer, forklarer hun. Problemet var, at det tidligere overvågningssystem ikke var i stand til at registrere eventuelle afvigelser i tide. Systemet lavede for få stikprøver i det indgående flow – kun én måling hvert tyvende minut – hvilket var for lidt set i lyset af, at det tager kondensatet 15 minutter at blive transporteret fra Agroetanol til Eon. Enkelte gange skete det, at mange kubikmeter forurenet kondensat trængte ind i Eons anlæg.

Nu er situationen en anden. Med Mettler Toledos 5000TOCi finder TOC-målingen sted kontinuerligt med en svartid på mindre end 60 sekunder. Det vand, som passerer systemet, gennemgår en løbende UV-oxidation ved hjælp af en højintensiv UV-lampe. Eventuelle TOC-forureninger registreres nu automatisk ved udløbet hos Agroetanol og kan kasseres, før kondensatet når varmeværket, oplyser automatiseringsingeniør Rikard Norman, som også er driftsleder hos Agroetanol, og således er tilfreds:

"Med realtidsmålere kan vi reagere med det samme, hvis systemet fortæller, at TOC-niveauerne er for høje, og da systemet er online, får vi desuden advarslen på nøjagtig samme tidspunkt som Eon. Det har lettet samarbejdet mellem virksomhederne betydeligt".

Ud over de fire faste installationer købte Agroetanol Mettler Toledos bærbare TOC-måler, 450TOC. Den bærbare analyseenhed er blevet en vigtig del af virksomhedens løbende flerpunktsmålinger af TOC, fortæller Rikard Norman:

"Det bærbare analyseapparat gør det betydeligt nemmere at gennemføre analysearbejde, blandt andet i fodertørreafdelingen og destilleriafdelingen. Nu kan vi måle på delstrømme i stedet for at foretage ændringer i håb om, at det vil gøre en forskel i det samlede flow".


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->