Automatik & Proces Logo

 
Black Pellets er et restprodukt efter produktion af ethanol. Pillerne har en høj brændværdi, fremhæver Verdo. (Foto: Verdo)
  • Black Pellets er et restprodukt efter produktion af ethanol. Pillerne har en høj brændværdi, fremhæver Verdo. (Foto: Verdo)

20.05.2020, 10:36

Ethanol-restprodukt er værdifuldt biobrændsel

Verdo, der har specialiseret sig i at identificere restprodukter fra alverdens industrier, som kan anvendes til alternativt biobrændsel, introducerer Black Pellets, et restprodukt efter produktion af ethanol.


Verdo blev for nogle få år tilbage opmærksom på de store lagre af lignin og træfiberrester i Rusland, og efter at have analyseret restproduktet, var virksomheden ikke i tvivl om, at råvaren kunne blive et godt bud på alternativt biobrændsel til større energianlæg:_

”Vi gjorde det, som vi altid gør, når vi opdager et restprodukt, der har potentiale til at blive biobrændsel: Vi får det analyseret på et uvildigt laboratorium og ud fra resultaterne, vurderer vi, om det har egenskaberne til at være biobrændsel eller ej. Efterfølgende tester vi selv materialet for at finde den bedst mulige form med hensyn til håndtering, transport, opbevaring og afbrænding. I det her tilfælde blev resultatet Black Pellets,” fortæller divisionsdirektørThomas Bornerup, som også har fået pillerne certificeret FSC Recycled.

Verdo’s Black Pellets har høj brændværdi, gode opbevaringsegenskaber og så har de den fordel, at materialet findes i næsten uudtømmelige lagre i Rusland. Det holder prisen i bund og sikrer samtidig en stabil forsyning.

”Overalt i verden oplever vi en stigende efterspørgsel på traditionelt biobrændsel som for eksempel træpiller. Det sker, fordi biomasse er ved at erstatte de fossile brændstoffer som led i den grønne omstilling. Men når en hel verden efterspørger træbasseret biomasse, så er det en fordel at lade noget af sin energiforsyning – gerne et sted mellem 10 og 25 procent – være baseret på alternative biobrændsler. På den måde er man mindre sårbar overfor udsving i produktionen af biomasse eller prisstigninger,” lyder det fra divisionsdirektøren, som fortsætter:

”Hvis vi ikke udnytter de her restprodukter, så ligger de i princippet bare og flyder i naturen eller på lossepladser. Men når vi udnytter dem til biobrændsel, får de pludselig værdi. Det skaber arbejdspladser og vækst i lokalområdet,” siger Thomas Bornerup og tilføjer, at han selv har været vidne til, hvordan transformationen fra restprodukt til biobrændsel har affødt nye skoler og virksomheder i blandt andet Afrika.

Verdo arbejder derfor kontinuerligt på at opstøve, lokalisere og eksperimentere med restprodukter fra forskellige industrier verden over. Og kun fantasien sætter grænser, for overalt i verden efterlades hver dag tonsvis af restprodukter uden nogen umiddelbar værdi. På nuværende tidspunkt sælger Verdo derfor også biobrændsel, som er baseret på olivensten, solsikkeskaller, og nøddeskaller, ligesom alternative biobrændsler benyttes på Verdos eget kraft-/varmeværk.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->