Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Vejen til højere udstyrsproduktivitet går over andet end produktionssetup, flow og takttider, lyder det fra Palle Grøndahl.
  • Vejen til højere udstyrsproduktivitet går over andet end produktionssetup, flow og takttider, lyder det fra Palle Grøndahl.

13.02.2018, 13:02

Fem veje til bedre udstyrseffektivitet

Konsulent Palle Grøndahl, Teknologisk Institut Robotteknologi, har oveni maskinmesteruddannelsen en master i Asset Management og arbejdet med virksomhedsrådgivning i ti år. Nu giver han sit bud på de væsentligste områder, der danner grundlag for høj udstyrseffektivitet.


Effektive vinkler på, hvordan produktiviteten i en virksomhed kan øges, kan opnås ved hjælp af Lean-metoder. Der er der således talrige eksempler på, påpeger konsulent Palle Grøndahl, Teknologisk Institut Robotteknologi.

Han peger på, at virksomheder har forbedret konkurrenceevnen ved at producere den rette kvalitet, mere effektivt og levere til tiden. Men der er også andre ting end produktionssetup, flow og takttider, der har indflydelse på produktiviteten, uddyber han.

Ved evaluering af udgifterne i en teknisk organisation er posterne til egne medarbejdere, eksterne medarbejdere og reservedele typisk relativt store. Det er de synlige omkostninger, der kan analyseres. Noget helt andet er de tabte værdier, som ligger i udstyr, der ikke præsterer som ønsket. De skal gerne reduceres mest muligt.

Ifølge konsulenten, er der særligt fem områder, der danner grundlag for høj udstyrseffektivitet:

Først og fremmest gælder det udstyrets design. Et produktionsanlæg skal designes, så betjeningen er simpel og nem. Arbejdet skal kunne udføres let, sikkert og så produktiviteten er høj. Opnåede erfaringer skal indarbejdes i nyt udstyr, og derefter skal det implementeres effektivt i driften.

Det andet råd går på en synliggørelse af udstyrets præstation. Ved at måle på præstationen af nøgleudstyr får brugerne synliggjort, hvad der i virkeligheden produceres. Det er ofte en øjenåbner. Højnes eksempelvis en nøglemaskines effektivitet fra 45 procent til 60 procent gennem en systematisk optimeringsindsats, vil forøgelsen af Overall Equipment Efficiency, OEE, på 15 procentpoint bevirke, at der i dette tilfælde kan produceres 33 procent mere på den samme tid.

Det tredje går på udstyrets vedligehold. Dette er yderst vigtig for at bibeholde en høj maskineffektivitet. Forebyggende såvel som afhjælpende aktiviteter kræver systematik og et nært samarbejde mellem teknikere og driftspersonale for at skabe stabil drift og reduceret nedetid.Overholdelse af krav

Det fjerde relaterer sig til forpligtigelsen at overholde lov- og egnekvalitetskrav, kombineret med ønsket om at opretholde virksomhedens integritet. Det kan nemlig få afgørende og negative konsekvenser for virksomhedens omdømme og økonomi, hvis den ikke lever op til ovennævnte krav. Det kræver viden og systematik at navigere i det farvand.

Endelig understreger han som det femte område fokus på ledelse og organisation. I en verden, hvor ressourcer er begrænsede, er der behov for at prioritere korrekt. Af den grund vil der være behov for at opbygge en organisation, der kan identificere områder, som skal tages hånd om og sættes ind overfor med henblik på at skabe den rette prioritering. Det kræver, at der ud over en fokuseret ledelse er styr på systemer og processer båret af kompetente medarbejdere. En proaktiv, teknisk organisation som beskrevet ovenfor understøtter virksomhedens formål i et teknisk perspektiv. Den skaber værdi i form af øget maskineffektivitet, ikke mindst i kvalificeret samarbejde med produktionen, gennem reducerede omkostninger, da drift og vedligehold kan analyseres og optimeres samt gennem effektivt indkøb af nyt udstyr, konstaterer Palle Grøndahl.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->