Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Danske forskere accelererer klimavenlig industriproduktion, fremhæver Innovationsfonden.
  • Danske forskere accelererer klimavenlig industriproduktion, fremhæver Innovationsfonden.

28.09.2018, 07:02

Forskere accelererer klimavenlig produktion

Innovationsfonden uddeler 20 millioner kroner til et forsknings- og udviklingsprojekt, der har til formål at yderligere nedbringe CO2 udledningen fra to store danske industriområder.


I projektet skal DTU Kemiteknik i samarbejde med FLSmidth og ROCKWOOL koncernen udvikle bæredygtige procesteknologier, der mindsker udledninger af CO2 og andre emissioner. Samtidig er målet at øge brugen af alternative brændsler og råstoffer.

FLSmidth og ROCKWOOL koncernen arbejder i forvejen med løbende at reducere klimaaftrykket fra deres produktion. Forsknings- og udviklingsprojektet skal accelerere denne udvikling.

Cementproduktion står for en stor del af verdenens CO2-udledning. Som følge af energi-intensive processer ved høje temperaturer med et stort forbrug af råstoffer og fossile brændstoffer, anslås det, at verdens cementproduktion er ansvarlig for 8% af den globale udledning af drivhusgasser. Med den forventede reduktion af CO2 udledning fra sektorer såsom energi, varme og transport, vil cementproduktionen i 2050 stige til et bidrag på 26% af den samlede globale udledning af CO2, hvis der ikke gøres noget. Der er derfor stort behov og potentiale i at omstille til en mere klimavenlig produktion.

"Vi er kommet langt med at gøre cementindustrien energieffektiv, begrænse skadelige emissioner og genvinde energiindholdet i affaldsmaterialer. Udfordringen er, at det tager tid at få skiftet de gamle produkter og processer ud og at det koster penge - særligt i en tid, hvor der ikke investeres meget i nye løsninger. For at sikre global bæredygtighed, skal vi dog have udviklet specifikke lav-CO2 processer, og fortsætte indsatsen med at udnytte flere restprodukter og sikre ren luft. Verdens cementforbrug stiger i takt med, at vi skal sikre verdens befolkning bedre levevilkår. Det skal vi understøtte ved at levere bæredygtige og konkurrencedygtige processer," siger Lars Skaarup Jensen, R&D Specialist og Project Manager ved FLSmidth.

Begge virksomheders teknologi er baseret på højtemperaturprocesser, og målet med projektet er derfor at optimere disse højtemperaturprocesser igennem hele produktionskæden.

Virksomhederne går ind i dette projekt for at sikre, at man så hurtigt som muligt kan gøre produktionen mere klimavenlig. Udfordringen består i at forstå højtemperaturprocesserne i produktionsprocesserne, da de både er svære at "se" og måle på. Den del har DTU Kemiteknik stor erfaring med, så idéen er at kombinere den kommercielle og offentlige forskning. Projektet bygger videre på mange års forskning udført i forskningscenteret CHEC på DTU Kemiteknik.

"For at reducere CO2-udledningen yderligere, skal vi ind og arbejde på en dybere forståelse af processerne i højtemperatur reaktorer anvendt på produktionsanlæggene. I tæt samarbejde med FLSmidth og ROCKWOOL skal der udføres avancerede målinger direkte på de industrielle anlæg, og senere skal ændringer implementeres på produktionsanlæggene," siger Peter Arendt Jensen, Seniorforsker ved CHEC Research Centre, DTU Kemiteknik.
Klima er seriøs forretning. En mere grøn produktion af cement- og isoleringsmaterialer er ikke blot en klimamæssig gevinst, men styrker også den danske byggematerialeindustris eksport til globale markeder. Med bedre energiudnyttelse, minimal miljøbelastning og høj genanvendelse af affaldsmaterialer styrker virksomhederne deres vigtige teknologiske førerposition og dermed deres konkurrenceposition globalt.

"ROCKWOOL har som vores primære forretning at levere CO2 besparelser til vores kunder. Vores bygningsisolering sparer 80 gange så meget CO2 som vi bruger på at lave den. ROCKWOOL arbejder kontinuerligt på at reducere energiforbruget i produktionen og har sat ambitiøse mål for reduktion af klimaudledningen. Vi glæder os derfor til at være en del af forskningssamarbejdet," siger Dorthe Lybye, Programdirektør i ROCKWOOL koncernen.

Ambitionerne for forsknings- og udviklingsprojektet er store. ROCKWOOL forventer en lang grønnere produktion med en reduktion af CO2 og et mindre brændstofforbrug. Og ved at anvende alternative cementformuleringer og produktionsmetoder, vil FLSmidth lancere mere effektive teknologier til brug af alternative brændsler og reduktion af emissioner.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->