Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Professor Alfred M. Spormann, der her ses i sit lab ved Stanford University, skal lede  The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center ved AU.
  • Professor Alfred M. Spormann, der her ses i sit lab ved Stanford University, skal lede The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center ved AU.

22.09.2021, 07:46

Forskningscenter vil omdanne CO2 til værdifulde råmaterialer

Med en bevilling på 630 millioner kroner støtter Novo Nordisk Fonden etableringen af verdens første tværfaglige forskningscenter, der skal udvikle viden og teknologi, som kan bruges til at indfange og genanvende CO2. Centret forankres ved Aarhus Universitet, AU, og vil samarbejde med industri og myndigheder om at finde løsninger, der kan nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren.


Atmosfærisk CO2 er en af hovedårsagerne til de menneskeskabte klimaforandringer. Hvis man for alvor skal bremse de globale temperaturstigninger, er det ikke nok at reducere  CO2-udledningerme. Man skal også trække CO2 ud af atmosfæren og genanvende den i produkter, der i dag er baseret på kulstof udvundet af fossile brændsler som eksempelvis olie og kul. En række førende danske og internationale forskere samles nu i verdens første forskningscenter, der på tværs af faggrænser og sektorer arbejder henimod et fælles mål: At skabe løsninger, der gør det muligt at indfange, bearbejde og genanvende CO2 fra vores atmosfære og produktionsanlæg og anvende det som råstoffer i nye produkter.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 630 millioner til etableringen af centret, som får navnet The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center. Centret bliver forankret ved AU og består foruden værtsuniversitetet af seks satellitinstitutioner i USA, Norge, Tyskland, Holland og Danmark. Centret vil desuden samarbejde med en række industripartnere og andre internationale universiteter.

Centret skal skabe en interdisciplinær platform, der kombinerer forskellige fagområder som kemi, biovidenskab og systemanalyse. Denne forskning skal bane vej for skalérbare teknologier, som effektivt kan indfange og genbruge CO2. Hverken i Danmark eller internationalt findes der på nuværende tidspunkt forskningscentre, der på samme måde arbejder målrettet henimod at løse en fælles problemstilling. Centret bliver således en absolut frontløber i kampen mod CO2 i atmosfæren.

”Centret samler ledende forskere, der på tværs af faglighed skal arbejde dedikeret henimod et fælles mål om at finde metoder, der kan reducere CO2 i vores atmosfære. Centrets forskning vil i høj grad være inspireret af samspil med relevante industripartnere. Dette samspil vil give os mulighed for hurtigst muligt at implementere nye teknologier i praksis, så de kan komme samfundet til gavn,” siger den kommende leder af centret, professor Alfred M. Spormann, der på nuværende tidspunkt er professor ved Stanford University, USA.

Et eksempel på en løsning, som centret vil undersøge, er muligheden for at producere forstadier til plast lavet af vand, CO2 og elektroner. Det skal ske ved at bearbejde den indfangede CO2 med bakterier og elektrokemi, og løsningen vil give mulighed for at erstatte fossile ingredienser som råolie og kul i produktionen af plast.

Et andet eksempel på en teknologi, som centret vil undersøge, er udviklingen af et produktionsanlæg, der bruger mikroorganismer til at omdanne CO2 til brændstof. Også i dette tilfælde vil CO2 kunne erstatte brugen af fossile brændsler som kul, olie og naturgas.

Centret påbegynder arbejdet i dette efterår, og forventes at være operationelt i Aarhus fra januar.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik