Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Ved Vestforbrænding etableres nu et HaloSep-forsøgsanlæg, som gør det muligt at omdanne flyveaske til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske.
  • Ved Vestforbrænding etableres nu et HaloSep-forsøgsanlæg, som gør det muligt at omdanne flyveaske til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske.

15.05.2019, 14:53

Fra farligt affald til ressourcer

Stena Recycling og Vestforbrænding vil nu i samarbejde etablere verdens første forsøgsanlæg, der kan rense metaller ud af flyveaske.


Et HaloSep-anlæg vil nu blive bygget på Vestforbrændings anlæg i Glostrup, hvor omkring 15.000 tons flyveaske hvert år skal omdannes til genanvendelige metaller, vejsalt og renset aske, oplyser samarbejdspartnerne Stena Recycling og Vestforbrænding.

Energigenvinding af affald med produktion af både fjernvarme og el er et klimavenligt alternativ til håndtering af affald, der ikke kan eller skal materialegenvindes. I Vestforbrænding energigenvindes der hvert år over 570.000 tons affald, som forsyner omkring 180.000 danskere med fjernvarme og el. En udfordring ved affaldsforbrænding er, at der opstår restprodukter, der er vanskelige at håndtere.

Stena Recyclings patenterede teknik HaloSep gør det muligt at løse flere problemer, som opstår ved affaldsforbrænding. HaloSep neutraliserer i en integreret proces to problematiske restprodukter, alkalisk røggasaske og saltsyre. Restproduktet er behandlet og renset aske, en saltopløsning, der kan udledes i havet eller anvendes som vejsalt, samt metalkoncentrat, der kan genvindes i smelteværker.

Stena Recycling og Vestforbrænding, to førende affalds- og genvindingsselskaber i Danmark, har fået tildelt midler fra EU's finansielle instrument for miljø og klima, LIFE-programmet, til byggeriet af et HaloSep-demonstrationsanlæg. Det sker i Vestforbrændings eksisterende anlæg i København.

"Det bliver på mange måder en win-/win-situation. Anlæggets forbrug af kemikalier til rensning reduceres, og den rensede aske overholder de gældende EU-udvaskningskrav for lokal deponering og er renset for tungmetaller som kadmium, bly og zink. Da der bliver mindre aske, reduceres transporten af aske til deponi, og transportvejen bliver også kortere," fortæller Per Wulff, Energichef hos Vestforbrænding.

"Projektet kører indtil 2021, men vi forventer at kunne præsentere konkrete resultater allerede i 2020. Det er også vores ambition at finde anvendelse for den behandlede aske, f.eks. i byggematerialer. Så vil vi kunne fjerne asken helt fra deponi," forklarer direktør Ulf Arnesson, Stena Recycling i Danmark.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->