Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Seneste udgave af Danskvand rummer temaet "Vand i valget".
  • Seneste udgave af Danskvand rummer temaet "Vand i valget".

05.04.2019, 11:05

Gode rammer for vand er vigtigt

Folketingskandidaterne bør i valgkampen slå et slag for vandselskabernes vilkår. Gode rammer gør vandselskaberne i stand til at håndtere vand på den bedste og billigste måde - til gavn for danskerne og samfundet, fremhæves det i det aktuelle nummer af Danskvand.


Det allervigtigste for at kunne have levende samfund i byer og på landet er rent drikkevand, rent vandmiljø som følge af effektiv rensning af spildevandet samt en sikker håndtering af de øgede mængder regn, som er en effekt af klimaforandringerne. Derfor er disse emner åbenlyse temaer i det kommende valg til Folketinget.

En af de aktuelle udfordringer for vandsektoren er finansiering af klimatilpasningsprojekter. Miljø- & Fødevareministeriets egen evaluering viser, at klimatilpasning med vandløb og søer i parker, boligområder og torve er fire gange billigere end klimaløsninger i rør under jorden. Samtidig skaber overfladeløsningerne grønne og rekreative byrum, som er mere attraktive for borgerne at være i. Men siden 2016 har den såkaldte medfinansieringsordning, hvor kommunerne skal betale mindst 25 procent af omkostningerne, reelt betydet et stop for medfinansieringsprojekter som følge af kommunernes anstrengte økonomi.

Derfor bør folketingskandidaterne i den kommende valgkamp blandt andet kæmpe for at løse problemet med klimafinansiering. Sådan lyder et af forslagene til forbedringer af vandsektorens rammebetingelser i temaet ’Vand i valget’ i det nye nummer af Danskvand.

Kolding Kommune har sikret finansiering til flere af sine nuværende projekter om klimatilpasning, men generelt ville det være nemmere, hvis forsyningsselskaberne alene fik ansvaret for klimatilpasning, så de ikke skulle vente på kommunernes medfinansiering på 25 procent, fortæller Tanya Buchreitz Løwenstein, der er formand for forsyningsselskabet BlueKolding og medlem af byrådet i Kolding for Venstre, og som opfordrer til at ændre lovgivningen på dette punkt.

Også Niels Rolskov, der er formand for KLAR Forsyning og medlem af byrådet i Køge for Enhedslisten, finder at kravet om 25 procent kommunal finansiering af klimatilpasning bør fjernes, fordi det sinker aktiviteterne.

En opblødning af kravene til effektivisering i vandselskaberne og de vigtige skridt mod at udvide beskyttelsen af drikkevandet er andre emner, som vandbranchen håber bliver temaer i valgkampen.

Danskvand rummer denne gang temaet ’Vand i valget’, hvor man blandt andet kan læse om, hvilke ønsker tre formænd for vandselskaber har til en kommende regering og få et indblik i ungdomspolitikeres holdning til vand og klimatilpasning. Der er også et interview med de tidligere landspolitikere Henrik Høegh og Steen Gade. De ser på konsekvenserne af den vandsektorlov, de selv var med til at udforme, og kommer med et bud på en frisk politisk dagsorden for vand.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik