Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Manglende data i real-tid er en væsentlig forudsætning for at sikre et velbalanceret energisystem, og dermed en forudsætning for en opskalering af PtX i praksis, anfører CSO Martin Møller, Alexandra Instituttet.
  • Manglende data i real-tid er en væsentlig forudsætning for at sikre et velbalanceret energisystem, og dermed en forudsætning for en opskalering af PtX i praksis, anfører CSO Martin Møller, Alexandra Instituttet.

09.12.2023, 08:42

GTS-institutter: Bump på PtX-vejen

Mangel på blandt andet digital infrastruktur og fuldskalatests udfordrer dansk Power-to-X, PtX. Uden en løsning kan regeringens 2030-mål om 70 procent CO2-reduktion risikere at skride med mindst fem år, advarer de fire GTS-institutter; Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.


PtX har potentialet til at udgøre et væsentligt element i at opfylde Danmarks mål for grøn omstilling af de dele af industri- og transportsektoren, der ikke kan elektrificeres. Teknologien gør det muligt at omdanne overskydende energi fra vindmøller og solcelleanlæg til grønne brændstoffer. Men, i hvor høj grad er PtX udfordret på sit bidrag til den grønne omstilling? Det stilles der skarpt på i analysen; ”PtX – et vækstområde møder udfordringer”.

I analysen peges der på, at det fortsat er svært at komme helt i mål med de mange annoncerede projekter. Først og fremmest er teknologierne ikke helt modne ift. drift af store fuldskala-PtX-produktionsanlæg. De adspurgte PtX-virksomheder peger især på tre udfordringer: Skalering af PtX-produktion (66 procent). Udvikling af højeffektive industrielle processer til elektrolyse til fremstilling af brint (59 procent) samt katalyse til fremstilling af grønne brændstoffer og produkter (55 procent). Og endeligt integration af PtX i det samlede energisystem (56 procent).

Annonce - artiklen fortsætter under banneret

PtX-virksomhederne ser også udfordringer, når det gælder adgang til grøn strøm og udbygning af en energiinfrastruktur til PtX.

”Behovet for udbygning af infrastrukturen er ikke kun fysisk, men også digital”, fastslår CSO Martin Møller, Alexandra Instituttet, der står bag analysen sammen med DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut. Han fortsætter:

”Data vil skulle være tilgængelig – ofte i real-tid på tværs af sektorer og værdikæder for at sikre et velbalanceret energisystem, der er en forudsætning for en opskalering af PtX i praksis,” mener Martin Møller.

Samlet set skaber det en usikkerhed om, hvornår PtX kan udvikle sig til en kommerciel bæredygtig forretning. Ifølge analysen peger 60 procent af PtX-virksomhederne desuden på, at deres forretningsmodel er ufærdig, hvilket også kan spænde ben for villigheden til at investere i PtX.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik