Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Danmarks grønne strøm fra havvindmølleparker er en af byggestenene i arbejdet med at udvikle fremtidens grønne brændstoffer. Nu kan der søges om de resterende midler fra REACT-EU til at understøtte udviklingen af innovative, grønne nøgleteknologier. (Foto: Jesper Voldgaard)
  • Danmarks grønne strøm fra havvindmølleparker er en af byggestenene i arbejdet med at udvikle fremtidens grønne brændstoffer. Nu kan der søges om de resterende midler fra REACT-EU til at understøtte udviklingen af innovative, grønne nøgleteknologier. (Foto: Jesper Voldgaard)

23.06.2022, 11:36

Investeringsstøtteordning skal understøtte udvikling af grønne nøgleteknologier

Investeringer i fremtidens grønne nøgleteknologier og erhverv kan få stor betydning for den grønne omstilling og skabe mange nye arbejdspladser i hele Danmark. Derfor genudbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu mindst 19 millioner kroner til udvikling af innovative, grønne nøgleteknologier.


Med afsæt i regeringens Strategi for udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer (PtX-strategien) annoncerede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 244 millioner fra REACT-EU til at løfte udviklingen af grønne teknologier. Ansøgningsfristen var i april 2022. Ikke alle 244 millioner blev uddelt ved ansøgningsrunden, og derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu de resterende midler – minimum 19 millioner- i en ny pulje, oplyser formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Christian Motzfeldt:

"Det er helt afgørende, at vi understøtter udviklingen af nye, grønne teknologier, hvis Danmark skal nå i mål med klimamålsætningerne. Og samtidig ved vi, at innovation og grøn omstilling bliver væsentlige konkurrenceparametre for danske virksomheder i fremtiden. Derfor ser vi i bestyrelsen frem til at modtage gode og ambitiøse ansøgninger til gavn for både virksomhederne og klimaet”.

Puljen anvendes til at støtte forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter i relation til nye, grønne nøgleteknologier og er særligt målrettet Power-to-X-teknologier, PtX, herunder elektrolyse og løsninger på brintområdet. Indsatsen kan også omfatte forsknings- og innovationsaktiviteter samt forprojekter inden for udviklingen af CO2-fangst, -lagring og -anvendelse, bæredygtige og effektive vandteknologiske løsninger og løsninger inden for biosolutions.

Puljen kan søges af både små, mellemstore og store virksomheder, gerne i samarbejde med klynger, universiteter og GTS’er. Midlerne skal understøtte udviklingen af hele værdikæden.

Den REACT-EU-støttede indsats understøtter ambitionerne i regeringens PtX-strategi og understreger endnu engang Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiske fokus på grøn omstilling og innovation, herunder at virksomheder i hele landet får styrket deres konkurrencekraft gennem innovation. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik