Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
DANVA-konferencen ”Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand”, der var planlagt til afholdelse i september er udskudt til den 26. oktober, hvor man også kan følge den virtuelt.
  • DANVA-konferencen ”Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand”, der var planlagt til afholdelse i september er udskudt til den 26. oktober, hvor man også kan følge den virtuelt.

15.09.2020, 15:48

Konference om udledning af spildevand 26/10

DANVA vil 26. oktober invitere politikere og fageksperter til konference i København om samfundets forventninger til håndtering af regn- og spildevand. 


Der er ambitiøse ønsker til beskyttelse af det danske vandmiljø. Det viser den omtale, der har været i pressen henover sommermånederne. Renseanlæggene har også høje ambitioner med det formål at sikre menneskers sundhed, skærme vandmiljøet og udnytte de ressourcer, som er i spildevandet. Spildevandsselskaberne arbejder konstant på at gøre det hele endnu bedre, og DANVA presser på for at fjerne barrierer i lovgivning og regulering, der står i vejen for renseanlæggenes indsats for mennesker og miljø.

DANVA holder, som et led i de bestræbelser, 26. oktober konference på Axelborg i København under temaet, ”Samfundets forventninger til udledning af regn- og spildevand”. Arrangementet holdes under hensyntagen til de særlige foranstaltninger som følge af Covid-19.

Konferencen om udledning af regn- og spildevand, hvor man både kan deltage fysisk og købe sig adgang til at medvirke virtuelt, skal skabe overblik over problemstillingen med udledning. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger - regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg og planlagte udledninger med videre?

”Vi vil på konferencen blandt andet drøfte, hvordan vi kan finde nye fælles mål og løsninger. Men det er klart, at hvis ikke de økonomiske rammer for vandselskaberne og de miljømæssige krav, der stilles til dem, gør det muligt at leve op til et moderne samfunds forventninger, så skaber det en ubalance,” siger DANVA-direktør Carl-Emil Larsen.

I et internationalt perspektiv ligger Danmark allerede i front, når det gælder om at håndtere overløb. Indsatsen er direkte årsag til, at vores badevandskvalitet herhjemme år efter år er helt i top i forhold til andre lande i Europa, og at vi kan bade i byernes indre havne.

Under 10 procent i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg. Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der bidrager med over cirka 60 procent af kvælstofbelastningen. Cirka 30 procent skyldes baggrunds-påvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn.

”En øget indsats mod overløb sikres bedst, hvis politikerne sørger for, at vandselskaberne, der arbejder non-profit, kan etablere løsningerne uden, at deres økonomi udhules af generelle effektiviseringskrav. Højere ambitioner fører til nye investeringer, som skal betales af danskerne i form af en højere vandpris,” siger Carl-Emil Larsen.

Miljøminister Lea Wermelin holder indlæg på konferencen 26. oktober, og indlægsholdere herudover vil være politikere, eksperter og interessenter. DANVA forventer, der er stor søgning til konferencen.

Læs mere om konferencen og tilmelding ved at følge lænken her


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: