Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Blandt Mekoprints bæredygtighedsinitiativer er platningen af 24.000 træer i to klimaskove ved henholdsvis Sæby og Nibe (billedet) i Nordjylland med et samlet areal på 6 hektar, som har fået status af fredskov.
  • Blandt Mekoprints bæredygtighedsinitiativer er platningen af 24.000 træer i to klimaskove ved henholdsvis Sæby og Nibe (billedet) i Nordjylland med et samlet areal på 6 hektar, som har fået status af fredskov.

30.03.2023, 13:18

Mekoprint vil være CO2-neutral allerede i 2025

Nordjyske Mekoprint har arbejdet intensivt med bæredygtighed i en årrække. Nu sætter koncernen yderligere turbo på den grønne omstilling med en plan for CO2-neutralitet på scope 1-2-niveau allerede i 2025. En vigtig del af planen er, at Mekoprint i samarbejde med organisationen Growing Trees Network har investeret i at plante over 30.000 træer i både Danmark og Ecuador.


Mekoprints seneste bæredygtighedsinitiativ er plantning af over 6.000 hurtigtvoksende balsatræer i Amazonas i Ecuador for at supplere de to klimaskove, som Mekoprint har plantet i Danmark, i henholdsvis Sæby og Nibe.

"Balsatræer er særligt interessante, fordi de vokser over 1 centimeter om dagen og optager 40 tons CO2 pr. hektar pr. år. Derfor supplerer de vores danske klimaskove rigtig godt, da de er ti år om at optage lige så meget CO2, som balsatræerne gør på ét år. Men til gengæld neutraliserer de danske klimaskove væsentligt mere CO2 over den samlede vækstperiode," udtaler Mekoprints CEO Anders Kold i forlængelse af dyrkningen iEcuador på gammel landbrugsjord, hvor de plantede træer kan fældes efter cirka fem år, når de er mellem 25 og 35 meter høje, hvorefter de blandt andet benyttes til fremstilling af vindmøllevinger. På den måde benyttes træerne til endnu et godt formål, og de fældede træer vil blive erstattet af nye. Herudover sikres der samtidig tre hektar af den gamle eksisterende Amazonas regnskov for hver hektar, Mekoprint får plantet med balsatræer igennem Growing Trees Network. 

Balsatræerne og den lokale beskæftigelse, der sikres i Amazonas, har en omkostning svarende til cirka 300 kroner pr. tons CO2-optag over den fem-årige vækstperiode. Til sammenligning er de danske klimaskove væsentligt dyrere pr. tons CO2-optag i de første fem år, men falder betydeligt til under 100 kroner pr. tons CO2 set over den samlede vækstperiode, oplyser Mekoprint.

Klimaskov-projektet er en del af Mekoprints handlingsplan frem mod at blive CO2-neutral på scope 1-2-niveau allerede i 2025, og der er flere initiativer i gang, fastslår Anders Kold:

"Vi har en klar plan for at blive CO2-neutrale ved konvertering af naturgas til varmepumper, investering i solceller og brug af vindmøllestrøm til det resterende strømforbrug. Den resterende CO2-udledning relateret til fjernvarme, industrigas og firmatransport vil blive neutraliseret med træplantning," forklarer Anders Kold.

I 2022 installerede Mekoprint 2.600 kvadratmeter solcellepaneler på sin fabrik i Aalborg, og forventningen er at tage store varmepumper i brug på virksomhedens tre fabrikker i Støvring inden for det kommende år.

Mekoprints initiativer er en understregning af, at virksomheden ikke kun har fokus på omsætning og indtjening. Mekoprint tilsluttede sig allerede i 2017 FN's Global Compact-initiativer og arbejder i dag med en firedobbelt bundlinje, der r relateret til målsætninger inden for arbejdsglæde, økonomisk vækst, kundetilfredshed og samfundsansvar. Udviklingen i de fire bundlinjer følges nøje for at sikre en balanceret langsigtet bæredygtig udvikling.

"Det er vigtigt for os at tage ansvar for det samfund, vi er en del af, og her har vi stadig et stort potentiale for at gøre en forskel – ikke mindst ved at neutralisere vores egen klimabelastning fuldt ud. Men vi er også i proces med at hjælpe vores kunder til at reducere deres CO2-forbrug ved at rådgive om deres produktudvikling, så nye elektronikprodukter kræver færre ressourcer, og hele værdikæden tager ansvar for CO2-udledningen," siger Anders Kold. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik