Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Projektet omfatter forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, DTU og North Carolina State University, fortæller Claus Felby, der er chef for Life Science-forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien, Novo Nordisk Fonden.
  • Projektet omfatter forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, DTU og North Carolina State University, fortæller Claus Felby, der er chef for Life Science-forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien, Novo Nordisk Fonden.

12.06.2019, 08:36

Mere produktive afgrøder

Novo Nordisk Fonden meddeler, at man har bevilget 203 millioner kroner, til at forske i at skabe mere produktive afgrøder, som kan bidrage til at sikre tilstrækkelig produktion af fødevarer til en stigende verdensbefolkning.


Verdens fødevareproduktion står over for enorme udfordringer inden for de næste årtier. Frem mod 2050 skal yderligere 2 milliarder mennesker brødfødes, og kombineret med stigende indkomster forventer FN’s Fødevare- & Landbrugsorganisation (FAO), at efterspørgslen på fødevarer vil stige med cirka 50 procent. Det stiller flere krav til landbrugets produktivitet og er udgangspunktet for Collaborative Crop Resilience Program- CCRP – et nyt 6-årigt dansk og amerikansk forskningsprojekt, som Novo Nordisk Fonden støtter med 203 millioner.

Bevillingen er den hidtil største enkeltbevilling til et forskningsprojekt inden for landbrug i Danmark.

”Med dette projekt vil forskerne for første gang grave dybere i den biologi, der ligger bag hvordan planters rødder og blade fungerer sammen med bakterier. Det kan reducere brug af gødning og pesticider ved at udnytte bakteriernes egenskaber. Målet er at skabe et mere effektivt og bæredygtigt landbrug og bane vejen for den næste grønne revolution,” siger Claus Felby, chef for Life Science-forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien, Novo Nordisk Fonden.

Projektet gennemføres af forskere fra Københavns Universitet, North Carolina State University, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, som hver især har styrker inden for landbrugsforskning eller biologisk forskning. Projektet består af tre delprojekter: MATRIX vil stille skarpt på de mange, men i ringe grad studerede, interaktioner mellem planter og mikrober over jorden. INTERACT vil have de gensidigt fordelagtige interaktioner mellem planter og mikrober under jorden i fokus. Endeligt vil InRoot skabe viden og værktøjer til videnskabeligt baseret udvikling af nye afgrøder og tilhørende mikrobielle interventioner.

CCRP er en helt ny tilgang til at videreudvikle landbruget, hvor det ikke er afgrøderne men derimod mikroorganismerne omkring dem, der skal under lup. Konkret handler det om at se på op mod 1.000 forskellige bakterier og analysere, hvordan de interagerer med en afgrøde. Denne nye viden om forholdet mellem planter og bakterier vil gøre det muligt at forbedre eksisterende afgrøder og på længere sigt skabe en langt mere bæredygtigt landbrugsproduktion, som både giver større udbytte og bedre kan imødegå trusler fra fx klimaforandringer. Forskningsområdet er kommet i fokus i de seneste årtier, men det er først nu, at de nødvendige værktøjer til at bedrive forskningen er blevet tilgængelige.

”CCRP er en enestående mulighed for at opnå en basal systemforståelse for mikrober og planters sammenspil under komplekse miljøforhold. Forståelsen er nødvendig, hvis en grønnere planteproduktion skal drage maksimal nytte af samspillet mellem mikrober og planter,” siger Mette Nicolaisen, lektor ved Københavns Universitet og leder af INTERACT-delprojektet, og tilføjer:

”Det er også en oplagt mulighed for at manifestere dansk forskning inden for plante-mikrobe-interaktioner på den internationale scene. Et initiativ som dette vil kunne tiltrække de klogeste hoveder inden for feltet i en samlet dansk indsats mellem tre af de store universiteter i landet.”

Projektet udfører offentlig forskning, og den viden, der skabes, vil dermed være tilgængelig for alle. Andre vil så kunne arbejde videre med den første basisviden og skabe ny viden og løsninger oven på dette udgangspunkt. Projektet gennemgøres på forsøgsmarker, primært i Danmark og North Carolina, USA.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)  
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->