Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Danske Havnes direktør Tine Kirk efterlyser, sammen med Dansk Energi, en Power-to-X-strategi.
  • Danske Havnes direktør Tine Kirk efterlyser, sammen med Dansk Energi, en Power-to-X-strategi.

14.10.2021, 08:04

National Power-to-X-strategi haster

Danske Havne og Dansk Energi har torsdag foretræde for Folketingets Klima-, Energi- & Forsyningsudvalg, hvor de vil understrege, at det haster med en national Power-to-X-strategi.


”Det kan siges relativt enkelt: Power-to-X, PtX,  er en afgørende teknologisk løsning til produktion af grønne brændsler som brint, metanol, ammoniak og kerosen, som kan erstatte fossilt forbrug i industri og i den tunge transport til vands, til lands og i luften. PtX-processen kan med skabelsen af grønne brændsler bidrage til at opfylde det danske 70 procent klimamål i 2030 og levere et markant bidrag til Danmarks og EU’s klimaudfordringer og ønsket om CO2 -neutralitet i 2050,” siger direktør Tine Kirk, brancheorganisationen Danske Havne forud for brancheorganisationens foretræde sammen med Dansk Energi for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Dansk Energi og Danske Havne møder op i Folketinget med konkrete forslag til politikerne om, hvordan Danmark kommer videre med en effektiv, national energi-strategi, der både hjælper Danmark til at beholde den grønne førertrøje, vi har haft de seneste 30 år, siden vi etablerede verdens første havvindmøllepark, og til at indfri politikernes vedtagne ambition om at nedbringe CO2-udslippet med 70 procent om mindre end ti år.

”Danmark har alle muligheder for at blive en kerneaktør inden for udviklingen af den nye PtX-teknologi i Europa. Vi har adgang til billig grøn strøm, offshorevind-teknologier, god geografisk placering, et energisystem i verdensklasse og et integreret system til at levere grøn brint til vores nabolande. Samtidig har vi globalt førende virksomheder og havne, der har ambitioner og visioner til at drive udviklingen inden for PtX. Desuden har vi en stærk tradition for at finde gode løsninger i fællesskab og på tværs af sektorer,” understreger Tine Kirk.

Dansk Energi og Danske Havne tager konkrete forslag med til Folketingsudvalget, som organisationen har udarbejdet i samarbejde med Dansk Energi. Heri fremhæves det, at Havneloven skal være teknologineutral, så havnene kan arbejde med alle energiformer. Den eksisterende infrastruktur skal genbruges så vidt muligt, og der foreslås støtte til PtX-havneinfrastruktur, så den er på forkant af efterspørgslen.

Etablering af en årlig pulje på 100 millioner kroner over fem år, der kan udbetales eksempelvis fra 2023 til 2027, hvor havne kan søge om støtte til udbygning af infrastruktur til levering af de grønne brændsler. Infrastrukturen eksempelvis rørføring og elforsyning fra kollektive systemer til produktionsanlæg på havnen, udvikling af lagerplads til opbevaring, arealer til produktionsfaciliteter med videre.

Brancheorganisationerne foreslår også, at man gennemfører grønne statslige og kommunale udbud i forhold til færgedrift og anden skibsfart med krav om anvendelse af flere grønne brændsler som bidrag til skalering af efterspørgslen på de grønne brændsler, der kommer ud af PtX-processen.

Endelig er der et forslag om støttemidler på fire milliarder til kickstart af PtX, så danske PtX-projekter inden for tung vejtransport, skibe og fly bliver besluttet i 2022 og lægger sporene for den danske PtX-indsats frem mod 2030. Støtte skal gives til værdikædeprojekter, hvor der er produktion, infrastruktur og efterspørgsel, som løbende kan opskaleres.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik