Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Ni af 20 projekter er fundet egnet til  VUDP af Danvas vurderingsudvalg. Her ses Kgs Have efter et skybrud i juli 2011 .(Foto: Louise Risør)
  • Ni af 20 projekter er fundet egnet til VUDP af Danvas vurderingsudvalg. Her ses Kgs Have efter et skybrud i juli 2011 .(Foto: Louise Risør)

07.11.2019, 12:44

Ni projektforslag opnår Danva-tilsagn om støtte

Danva meddeler, at man i år har modtaget 20 Vandsektorens- Udviklings- & Demonstrationsprogram-ansøgninger om støtte til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasnings-projekter, og har bedømt ni af projekterne egnet, og givet projektforslagene tilsagn om støtte på i alt 8,4 millioner kroner.


Ni udvalgte projekter adresserer aktuelle udfordringer og skal bidrage med løsninger inden for vandbranchen, vurderer Danva, der har givet tilsagn om medfinansiering af projekterne under Vandsektorens- Udviklings- & Demonstrationsprogram, VUDP, hvor vandselskaber kan søge for at fremme udvikle og demonstrere vandteknologi til gavn for en effektiv vandsektor.

De ni projekter opnår samlet tilsagn om 8,4 millioner kroner. I alt har VUDP uddelt 33,7 millioner til 32 projekter siden 2016.

Modtagerne er Hjørring Vand - i samarbejde med Verdo Vand, Frederikshavn Vand, TREFOR Vand og Teknologisk Institut for Stimulering af co-metabolsk pesticidfjernelse i eksisterende sandfiltre på danske vandværker. Aarhus Vand – i samarbejde med Aarhus Kommune (Teknik og Miljø), Aarhus Universitet (WATEC), Rambøll og Aarhus Havn - med projektet: Guide for implementering af bæredygtig genanvendelse af alternative vandtyper. Energi Viborg Vand – i samarbejde med VIA University College, DIN Forsyning, Hjørring Vandselskab, Ikast Vandforsyning, Djurs Vand, TREFOR Vand, Skanderborg Forsyning, Syddjurs Kommune, Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune, der vil gennemføre projektet Merkur: National web-baseret dataplatform til drikkevandsbehandling. Grindsted Renseanlæg - i samarbejde med DIN Forsyning, BlueKolding, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet og AL-2 Teknik - har fået tilsagn om støtte til:  Elektrokoagulering til separation af spildevand (ELEKTROSEP). Aalborg Vand Holding – i samarbejde med Niras, Aalborg Kommune og Aalborg Universitet (Institut for Byggeri og Anlæg) - til: Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer (GRAVA). Mariager Fjord Vand - i samarbejde med Hedensted Spildevand A/S, VandCenter Syd A/S, Aage Vestergaard Larsen A/S, Teknologisk Institut, Lemvig Forsyning A/S og Aalborg Universitet - for: Valide analyser af mikroplast fra regnvandsbetingede udledninger. Novafos - i samarbejde med Spildevandskomiteen, HOFOR A/S, KLAR Forsyning, DTU, AAU, DHI, HydroCONSULT, Birgit Paludan, Krüger, Rambøll, Just Business, med flere - VÆRDI – VÆRktøjer og regndata til DImensionering af fremtidens klimatilpassede afløbssystemer. Aarhus Vand A/S – i samarbejde med VandCenter Syd A/S, BIOFOS A/S og DTU Miljø - har fået tilsagn om støtte til: Den miljøeffektive ressourceanlægsmodel . Og endeligt har HOFOR A/S – i samarbejde med Københavns Kommune, Novafos A/S, DTU Fødevareinstituttet, VandCenter Syd, Aalborg Kloak, og DTU Veterinær Instituttet. DHI er rådgiver for projektet - der hedder: Skybrudsvand i parker, risikovurdering for smitte.

VUDP er oprettet i henhold til Vandsektorloven, og er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor.

VUDP udbyder, driver og overvåger udviklingsprojekter, bidrager gennem uddelinger til finansiering af sådanne projekter og står for offentliggørelse af resultater, erfaringsudveksling med videre. Projekterne skal bidrage til kobling mellem vandselskaberne, forskningsverdenen, industrien og rådgivende virksomheder med særligt henblik på at understøtte innovation i vandsektoren og eksport af vandteknologi. Der skal være fokus på projekter, der kan videreudvikle vandselskaberne imod højere grad af bæredygtighed, kvalitet, forsyningssikkerhed og effektivitet.

Der er mellem 7 og 8 millioner årligt til uddeling i programmet. Næste ansøgningsrunde foregår fra februar 2020.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)  
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->