Automatik & Proces Logo

 
Der er god brug for initiativer som Økologisk Landsforenings kampagne Red grundvandet, påpeger miljøminister Lea Wermelin.
  • Der er god brug for initiativer som Økologisk Landsforenings kampagne Red grundvandet, påpeger miljøminister Lea Wermelin.

15.10.2019, 07:53

Øko-landbrug er godt for grundvandet

Miljøminister Lea Wermelin ser økologisk landbrug som en nøgle til at løse det voksende problem med rester af syntetiske pesticider i drikkevandet.


Der er et klart behov for at beskytte drikkevandet bedre for det stigende antal sager om og fund af rester fra syntetiske pesticider, der har trukket overskrifter siden 2017. I dag findes der pesticidrester i mere end 4 ud af 10 drikkevandsboringer, påpeger miljøminister Lea Wermelin, der ser økologisk landbrug som en vigtig del løsningen på udfordringerne, som man i dag ser på grundvandsområdet.

Den bedste løsning er forebyggelse. Hvis man ikke sprøjter eller sprøjter mindre, mindskes risikoen for sprøjtemiddelrester i grundvandet. Derfor er økologisk landbrug også særligt godt i sårbare områder, hvor risikoen for nedsivning til grundvandet er større, siger miljøministeren således til magasinet Økologisk.

Ministerens politiske ønske er helt i tråd med budskabet i Økologisk Landsforenings kampagne Red grundvandet! Vælg økologi, hvis formål er at skåne grundvandet for syntetiske pesticider og dermed forebygge fund i fremtiden.

"Økologi er langt det sikreste valg, når man vil skåne grundvandet for mødet med pesticidrester. Og selv med en lille indsats, kan du gøre en stor forskel," siger Helle Bossen, der leder kampagnen fra Økologisk Landsforening.

Det kan virke uoverskueligt for den enkelte forbruger at handle i en kompleks debat om grundvandet. Men med Grundvandsberegneren på www.renmadglæde.dk kan man teste, hvor stor en forskel økologiske indkøb af en række varer rent faktisk gør. For eksempel at man sparer 192 liter grundvand for mødet med pesticider, hver gang man køber en liter økologisk mælk.

Magasinet skriver, at nye fund siden 2017 af navnlig pesticidstofferne Desphenyl-chloridazon og N,N-Dimethylsulfamid har vist, at ingen har et fuldt overblik over, hvilke pesticidrester, der kan være i vores drikkevand. De to stoffer var slet ikke på Miljøstyrelsens obligatoriske liste over de pesticidstoffer, vandværkerne skal analysere for. De blev fundet ved et tilfælde på forurenede grunde.

De stoffer burde have været med i overvågningen. Lea Wermelin mener, at man historisk set har haft for få stoffer med. Derfor har hun også arbejdet for i Socialdemokratiet, at Danmark skulle kontrollere for flere stoffer, og nu går man i første omgang fra 40 til 400 stoffer, siger Lea Wermelin.

Lea Wermelin bliver også spurgt: Kan du give en garanti for, at de pesticider, der bruges i landbruget i dag, ikke dukker op i drikkevandet i fremtiden?

- Jeg kan ikke give garantier. Tværtimod vil vi screene for mange flere stoffer end før, og jeg er bekymret for, at det betyder, at vi vil se endnu flere fund, siger miljøministeren.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: