Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Direktør Martin Næsby, Olie Gas Danmark, vurderer at aktørerne i Nordsøen kan hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.
  • Direktør Martin Næsby, Olie Gas Danmark, vurderer at aktørerne i Nordsøen kan hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål.

16.03.2020, 12:08

Olie- og gasaktører: Ambitiøse klimamål kan nås

De danske olie- og gasaktører i Nordsøen er klar til at hjælpe Danmark i mål med de ambitiøse klimamål om 70 procents CO2-reduktion i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.


Som medlem af klimapartnerskabet Energi & Forsyning sætter den danske olie- og gasbranche ambitiøse klimamål for at kunne indfri det politisk fastsatte mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

"Alle fremskrivninger - også de scenarier der indfrier Paris-aftalens mål - viser, at både i Danmark og globalt har vi brug for olie og gas de kommende årtier. Olie og gas vil være en del af energimikset i mange år frem parallelt med, at vi gradvist overgår til grøn energi. Nordsø-produktionen har allerede et af verdens laveste CO2-aftryk, og vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre gennem effektiviseringer og ny teknologi," siger direktør Martin Næsby, brancheorganisationen Olie Gas Danmark.

Nordsøens installationer drives i dag af gasturbiner, og samlet udleder produktionen omkring 1,6 millioner tons CO2 årligt. Industrien har allerede effektiviseret forbruget med 30 procent de seneste 15 år, og gennem yderligere energieffektivisering og delvis elektrificering af Nordsøens installationer, vil det være teknisk muligt at reducere Nordsøudledningerne med mere end 1 millioner tons CO2 mod 2030. Reduktionen udgøres af cirka 0,5 millioner tons fra effektivisering og rationalisering af driften og et teknisk potentiale op til 0,6 millioner tons fra elektrificering.

Nordsøens geologiske formationer er særdeles velegnede til potentiel lagring af CO2 i de udtjente olie-/gasfelter. Olie- og gasbranchen vurderer det samlede potentiale til at være 5 millioner tons CO2 i 2030, hvilket svarer til cirka en tiendedel af Danmarks nuværende årlige CO2 udledning (2019).

Omkostningerne til CO2-fangst og -lagring er fortsat meget høje, men forventes at ville falde i takt med den teknologiske udvikling:

"CO2-lagring kan afhjælpe udledning fra de største udledere, som for eksempel affaldsforbrænding eller cementproducenter og er, som også Klimarådet peger på, helt afgørende for at nå Paris-aftalens mål. Flere olieselskaber er i fuld gang med at kigge på teknologien og lagringsmulighederne. Det vil kræve politisk opbakning at gå den vej, fordi det er dyrt at udvikle og skalere, og det vil kræve et tæt samarbejde mellem både myndigheder og industrielle sektorer. Vi er alle en del af løsningen," fastslår Martin Næsby.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)  
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->