Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Siemens  Gamesa og AAU samt 15 andre partnere skal i et fælles projekt gøre havvind mere effektivt.
  • Siemens Gamesa og AAU samt 15 andre partnere skal i et fælles projekt gøre havvind mere effektivt.

02.01.2019, 07:10

Omkostningseffektiv havvind

Siemens Gamesa Renewable Energy og Aalborg Universitet, AAU, er blevet tildelt 20 millioner euro i EU-midler til forsknings- og udviklingsprojektet i4Offshore. Projektet skal reducere omkostningerne ved havvind betydeligt.


Projektet i4Offshore skal demonstrere og teste kommende vindmølle-teknologier til havs. Det skal føre til løsninger, der vil gøre forbrugernes elregninger lavere sammenlignet med energi produceret ved fossile brændselskilder som olie eller kul eller andre vedvarende energikilder som solenergi eller vandkraft.

"Det er en bunden opgave for os i Siemens Gamesa at medvirke til at reducere omkostningerne ved offshore vindenergi og det glæder os, et der nu er EU-midler til støtte for det arbejde. Vores konstante fokus på innovation - sammen med stærke partnere, kunder og support som dette her projekt fra EU - gør det muligt for os at skubbe branchen fremad, levere en lavere energipris og en højere årlig energiproduktion. Det arbejde, vi skal gøre i løbet af dette projekt, har klare mål om at gavne vores kunder, skatteyderne og samfundet", siger Jesper Møller, der som Senior Specialist i Offshore Technologies på Siemens Gamesas Offshore Business Unit, og som skal lede projektet.

I4Offshore-projektet, der er baseret på klassiske ingeniørdiscipliner som strukturanalyse, geoteknisk konstruktion, produktion og risikoanalyse, vil teste en komplet installation af en fremtidig version af en fuldskala Siemens Gamesa offshore turbine. Et nyt 1000-tons spandfundament, en ståljack, et betonovergangsstykke og en ny kabelforbindelse skal vise, at teknologien er pålidelig og at produktion, transport og installation kan gøres mere omkostningseffektivt end i dag.

"En af udfordringerne ved offshore vindenergi er, at de høje omkostninger ved at bygge offshore vindmøller har nødvendiggjort forskellige ordninger med statsstøtte til at gøre vindenergi mere effektiv. Mens alle former for industriel energiproduktion modtager statsstøtte, uanset om de er vedvarende, fossile eller andre kilder, skal vi med dette projekt gøre havvindmøllen endnu mere omkostningseffektiv", siger AAU-professor Lars Bo Ibsen.

Projektet tager sigte på at anvende avancerede teknologier til at reducere energiprisen (LCoE) fra offshore vind. LCoE beregningerne viser de samlede omkostninger ved elektricitet fra en bestemt energiteknologi, når alle omkostninger er inkluderet. Men inden projektet når det mål, skal de forskellige elementer vise, at de kan integreres i en samlet løsning.

"Vi har allerede mange stykker, som vi ved fungerer godt hver for sig. Nu er vi ved at samle dem i et stort puslespil og teste, at de arbejder sammen. Når det forhåbentligt er gået godt, skal vi efterfølgende demonstrere overfor kunder, banker og investorer, at offshore-vind både økonomisk og miljømæssigt er fremtiden", tilføjer Ibsen.

Med bevillingen fra EU sigter parterne mod at bringe teknologien et skridt videre og skabe et endnu mere solidt fundament for oprettelsen af fremtidige havmølleparker rundt om i verden. I4Offshore bygger på en bred vifte af projekter implementeret med støtte fra både EU og en række danske finansieringskilder i løbet af de sidste 15 år. Desuden vil projektet afprøve installationsløsninger, der er endnu mere bæredygtige end dem, man kender i dag og generer den omkringliggende natur mindst muligt. Bucket-fundamentet kan installeres stort set støjfrit, da installation foregår via sugning i havbunden i stedet for at blive hamret ned ovenfra.

"Ved hjælp af et sugekop-fundament kan vi skåne hvaler og andet undersøisk liv ved at eliminere de lydbølger, som kommer når man hamrer et fundament i havbunden. Og når vindmøllen en gang skal tages ned igen, kan sugespandene, jakkefundamentet og overgangstykket også afmonteres og fjernes relativt let. Materialerne, herunder stål, beton og kabler, kan genanvendes på en meget ressourceeffektiv måde. Så der er mange fordele også miljømæssigt ved udsigterne i dette projekt", siger Jesper Møller.

Ud over Siemens Gamesa og AAU er i alt 15 projektpartnere og virksomheder involveret i projektet. De er alle eksperter inden for offshore vindindustrien og omfatter Universal Foundation A / S, Bladt Industries A/S, Per Aarsleff A/S, Salzgitter AG, Windar Renovables, Dr. Techn. Olav Olsen AS, NKT Cables GmbH & Co KG, SINTEF Ocean, Bureau Veritas Marine & Offshore SA, Maersk Broker K / S, Deugro Danmark A/S, Fred. Olsen Windcarrier, Danmarks Tekniske Universitet.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->