Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Bulkscan fra SICK kan anvendes fleksibelt. Ud over de traditionelle anvendelsesområder inden for minedrift kan den også anvendes ved eksempelvis lastning af godstog. Også fødevareindustrien kan anvende Bulkscan LMS511 med integreret volumenmåling, hvorfor densiteten ikke udgør noget problem for flowsensoren, uanset om der er tale om kartofler, sojabønner eller spinat, fremhæver producenten.
  • Bulkscan fra SICK kan anvendes fleksibelt. Ud over de traditionelle anvendelsesområder inden for minedrift kan den også anvendes ved eksempelvis lastning af godstog. Også fødevareindustrien kan anvende Bulkscan LMS511 med integreret volumenmåling, hvorfor densiteten ikke udgør noget problem for flowsensoren, uanset om der er tale om kartofler, sojabønner eller spinat, fremhæver producenten.

19.03.2018, 09:49

Pålidelig volumenflowmåling

Laser-volumenflowmåleren Bulkscan LMS511 fra SICK måler bulkmateriale på transportbånd - pålideligt, berøringsløst og vedligeholdsfrit - og er dermed et alternativ til de klassiske båndvægte. Takket være intelligente ekstrafunktioner som kontrol af båndløbet, læsseposition og niveau sørger Bulkscan for procesoptimering og advarer mod skader på anlægget, fremhæver SICK.


Bulkmaterialers densitet er ikke altid homogene. Temperatur, fugtighed og andre faktorer kan øge volumenet. I praksis kan der opstå problemer, når bulkmaterialet overskrider anlæggets eller efterfølgende processers volumenkapacitet. Materialet hober sig op, og processen afbrydes, da de efterfølgende maskiner blokeres, påpeger SICK A/S.

Bulkscan fra SICK er med sin laserbaserede volumenmåling en løsning. Ved den direkte måling med laser aftaster Bulkscan transportbåndets konturer ovenfra og nedefter. Derved bestemmer den bulkmaterialets tværsnit ud fra det aftastede materiales konturer. Sammen med transportbåndets hastighed beregner Bulkscan volumenet. Med volumenmålingen optimerer sensoren produktionsforløbet og øger processens kvalitet.

Annonce - artiklen fortsætter under banneret

I miner er det ikke kun mennesker, men også maskiner, der stilles over for store udfordringer: Støv, vind og vejrlig samt store temperaturforskelle udgør en belastning for teknikken. Driftsafbrydelser er forprogrammerede; omkostningerne stiger. Netop under sådanne forhold er det vigtigt at opretholde produktionsprocessen ved hjælp af pålidelige og præcise målinger.

Takket være den af SICK udviklede Multi-Echo-teknologi måler Bulkscan også præcist under meget dårlige vejrforhold. Heller ikke dårlige synsforhold udgør et problem for volumenflowmåleren. Bulkscan LMS511 er beregnet til at kunne arbejde vedligeholdelsesfrit. Takket være det pålidelige hus og den integrerede opvarmning lykkes det uden problemer udendørs - selv ved temperaturer mellem −40 og +60 °C.

I mineindustrien transporteres ofte groft materiale. Båndvægte måler imidlertid kun bulkmaterialets vægt. Det er en ulempe, for store klippeblokke kan efterfølgende blokere processen. Derfor måler Bulkscan udover volumen også bulkmaterialets højdeprofil. Dermed kan store klippeblikke rettidigt fjernes fra transportbåndet, så blokeringer på efterfølgende anlæg forhindres.

En anden af laser-volumenflowmålerens funktioner er at bestemme bulkmaterialets tyngdepunkt. Det er især denne funktion, der øger driftssikkerheden. På basis af målingen af bulkmaterialets højde beregner Bulkscan, hvordan materialet vender. Hvis tyngdepunktet er for langt til højre eller venstre på transportbåndet, gør Bulkscan opmærksom på det. En ensidig belastning kan nemlig beskadige transportbåndet. Gennem overvågning af bulkmaterialets kanter forhindres det også, at materiale falder ud af transportanlægget.

Et transportbånd, der har forskudt sig, nedslides hurtigere. Sensorens intelligente båndløbskontrol advarer derfor mod forskydninger på transportbåndet og registrerer bulkmaterialets læsseposition og -grænse.

Bulkscan transmitterer data via Ethernet TCP/IP. Farer opdages og processer kan optimeres. Løsningen kan direkte tilsluttes en overordnet PLC og sikrer dermed komplet funktionel integration. Takket være den hurtige installation er sensoren klar til brug i løbet af kort tid. En intuitiv brugerflade letter desuden styringen af sensoren.

Via det analoge modul BAM100 kan man desuden indlæse og vise analoge strømværdier i området 4 … 20 milliAmpere. I den forbindelse konverterer modulet alt efter behov digitale signaler til analoge - og omvendt. Denne “bagudkompatibilitet” gør det muligt også at integrere laser-volumenflowmålere i ældre anlæg.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->