Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Qdos 60 PU har et pumpehovede med et slangeelement af polyuretan. Doseringen reguleres ved hjælp af et eksternt styringssystem.
  • Qdos 60 PU har et pumpehovede med et slangeelement af polyuretan. Doseringen reguleres ved hjælp af et eksternt styringssystem.

06.02.2023, 14:36

Peristaltisk Qdos 60 PU-pumpe fra Watson-Marlow

Qdos 60 PU er en pumpe til mere avanceret polymerdosering fra Watson-Marlow Fluid Technology Solutions, fremhæver producenten.


Polymerer anvendes hovedsagelig til koagulering og afvanding i slambehandlingsprocesser. Ved afvanding af slam mindskes slammassen, hvilket kan reducere omkostningerne til opbevaring og bortskaffelse med op til 75 procent. Globalt er myndighedskrav stærkt motiverende faktorer for effektiv slamafvanding. Stabil og præcis dosering af polymerer i processen for slamafvanding er et krav for at sikre korrekt håndtering.

Qdos 60 PU sikrer præcise og repeterbare flow af en lang række vanskeligt håndterbare væsker, blandt andet tyktflydende væsker og alifatiske kulbrinter, ved lineære flowhastigheder på op til 60 liter/timen og tryk på op til 5 bar. Pumpen har høj forenelighed med komplekse polymerer, blandt andet polyacrylamid (PAM) og andre flokkulerings- og koaguleringsmidler, som anvendes til spildevandsbehandling, oplyser  Watson-Marlow.

Peristaltiske pumper har fordele i forhold til membranpumper i PAM-doseringsprocesser, blandt andet præcision og driftssikkerhed. Der anvendes hverken membraner, ventiler eller tætninger, som kan tilstoppe.

Qdos-pumpernes yderst innovative konstruktion betyder, at det eneste af pumpen, som eventuelt kan blive nødvendigt at udskifte, er det patentbeskyttede ReNu-pumpehoved. Med ReNu-pumpehovedet opnås repeterbare og præcise flowhastigheder, og holdbarheden er længere ved anvendelse til vanskelige processer. Det tager mindre end et minut at udskifte ReNu-pumpehovedet og med et særligt pumpehovede har man skabt en peristaltisk pumpe til at sætte i drift igen, fremhæver Watson-Marlow-produktchef  Adeel Hassan: 

"Det nye Qdos ReNu PU-pumpehoved er en udbygning af anvendelsesmulighederne med vores Qdos-serie. Disse fleksible pumper kan anvendes til præcis og sikker dosering af væsker med op til 120 liter/timen og 7 bar tryk i forskellige processer inden for mange forskellige sektorer". 

De fås i forskellige størrelser med forskellige styringsmuligheder alt efter behov eller krav, fremhæver Adeel Hassan.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik