Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Turcks LRS510 benytter radar, fremhæver Følsgaard.
  • Turcks LRS510 benytter radar, fremhæver Følsgaard.

29.03.2021, 16:42

Radar måler niveauet i tanken

Følsgaard-agenturet, Turck, introducerer LRS510-niveaumåleren, der kan løse problemer ved niveaumåling af forskellige medier i tanke og siloer ved brug af radarteknologi, påpeger den danske forhandler.


Hans Følsgaard A/S introducerer Turcks LRS510-niveaumåler, som kan måle indhold i siloer og tanke uden, at man behøver at spekulere over, hvilket medie, man måler på, eller kommunikationen fra sensoren til systemets OT- eller IT-hierarki.

LRS510 benytter radar frem for ultralyd, svømmere eller anden teknik til måling af afstanden til overfladen af emnet i tank eller silo, og radar er ganske ufølsom over for mediet. Væsker, granulater og andre medier kan niveaubestemmes lige præcist med samme niveaumåler. Radarteknologien er sværere ”at snyde” end andre målemetoder. Måleafstanden er op til 10 meter, hvilket række til mange formål.

Tilslutning sker via en M12-forbindelse, og Turck leverer niveaumåleren med IO-Link protokollen som standard. Der er også versioner til de ældre, men stadigt populære 0 til 10 Volt og mellem 4 og 20 milliAmpere-protokoller.

Ved montage kan man indstille radarstrålens spredning til enten 5 eller 10 grader, så niveaumålingen kan optimeres til tankens eller siloens udformning. Den minimale læseafstand har Turck sat til 35 centimeter.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik