Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Eksempel på robotautomatisering af en montageproces.
  • Eksempel på robotautomatisering af en montageproces.

19.12.2018, 13:30

Robotautomatisering af montagen

Montage af emner ved hjælp af robot kræver at robotten kan gribe ét emne, der vender korrekt, så det kan placeres i montageposition, anfører Aplica.


I de fleste anlæg hældes emnerne hældes i en cirkulær føder. Her vibreres emnerne rundt og via ”fælder”, falder de emner der vender forkert væk.

Cirkulære fødere er støjende grundet vibrationerne, og de er meget følsomme over for selv små ændringer i emnernes vægt og tolerancer, og endeligt er de ofte vanskelige at tilpasse til variationer i emnerne, anfører Aplica.

En mindre kompleks og mindre støjende løsning er trappefødere. En trappeføder består af trapper der bevæges op/ned, og derved trække den et mindre antal emner op fra en tilførselsbeholder. De emner der kommer op føres så frem af glide skinner eventuelt med vibrator eller små bånd. De emner der vender forkert fjernes ved hjælp af ”fælder”. De emner der vender korrekt, kommer så frem til robotten, så den kan gribe et emne, og føre det videre og montere det på rette position.

Trappeføderen kan desuden ofte indpasses på mindre plads, så der kan laves ergonomisk bedre ilægning af emner, eller den samlede montage automat kan være mindre pladskrævende. Aplica designer selv trappefødere der passer til den aktuelle robotløsning. Det sikrer hurtig levering, kort indkøring og høj effektivitet, anfører firmaet.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->