Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Skrappere krav til skibes svovludledning vil gælde fra 1. januar 2020.
  • Skrappere krav til skibes svovludledning vil gælde fra 1. januar 2020.

06.09.2019, 10:08

Røggas-sensor dokumenterer mindre skibs-svovludledning

Fra 1. januar 2020 indføres der på globalt plan skrappere krav til skibes svovludledning, og udviklingen af en røggas-sensor, så det enkelte skib kan dokumentere, at man overholder grænseværdierne er igangsat af blandt andet Teknologisk Institut.


Teknologisk Institut er aktuelt gået sammen med Danske Rederier og maritime udstyrsproducenter om at udvikle en særlig type røggassensor, som på det enkelte skib kan dokumentere, at skibene overholder de kommende internationale svovlgrænser i brændstof.

For at mindske luftforureningen er der fra 1. januar 2020 på globalt plan indført nye, skrappe krav til skibes svovludledning. Der hersker dog stor usikkerhed med hensyn til, hvordan de nye krav kan og skal håndhæves for at opnå lige konkurrencevilkår for rederierne.

Et skridt på vejen kan være at udvikle røggassensorer til måling af svovludledningen på de enkelte skibe.

”Der er uden tvivl nogle rigtig gode sensorløsninger på markedet i dag, men det er også løsninger, som ofte kan mere, end der bliver efterspurgt fra rederierne. Gennem en ny tilgang til det tekniske koncept vil vi derfor i projektet afdække potentialet for en alternativ og mere kosteffektiv løsning," siger projektleder Morten Køcks, Teknologisk Institut.

Det er i dag frivilligt for rederne med kontinuerlige svovlmålinger om bord på skibene, medmindre der benyttes røggasrensning i form af scrubberteknologi, hvor svovlen via tilført vand kan vaskes ud af røgen. Men på sigt kan det blive blive obligatorisk. Tæt på land findes der andre løsninger til at identificere skibe, som snyder på vægten og benytter brændstof med for højt svovlindhold. Det kan være droneløsninger og fastmonterede sensorer på for eksempel Storebæltsbroen.

”Fra DFDS’s side ser vi gerne at en svovlsensor bliver obligatorisk ombord på alle skibe for at sikre lige konkurrencevilkår blandt rederierne. Samtidig ser vi også et behov for en billigere og mere simpel teknologi end de nuværende løsninger som findes på markedet,” siger Allan Grodin fra DFDS, som er en af nøglepartnerne i projektet.

Lige nu afprøver konsortiet forskellige kombinationer af sensorer og komponenter i laboratoriet på Teknologisk Institut.

Projektet forløber frem til ultimo 2020 og er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, DFDS, MOL Nordic Tankers, Danske Maritime, Danske Rederier, C.I.-Aqua og ME Production.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)  
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->