Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Det er vigtigt at få delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på Cybersikkerhedsområdet, siger Tim Sloth Jørgensen, der er programchef for Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed.
  • Det er vigtigt at få delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på Cybersikkerhedsområdet, siger Tim Sloth Jørgensen, der er programchef for Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed.

11.06.2019, 05:54

Samling om dansk cybersikkerhedsindsats

Mange gode initiativer sættes i disse år i gang for at styrke cybersikkerhed i dansk erhvervsliv. Men nu skal det være slut med at skyde med spredehagl. En ny samlende enhed, Danish Hub for Cybersecurity, skal skabe synergi og koordinere igangværende initiativer.


Cybersikkerhed står højt på agendaen i danske virksomheder. Skrækhistorier skræmmer og prisen for at blive ramt af cyberangreb kan være høj. Men selv om mange har erkendt, at sikkerhed er en stor udfordring, så er løsningen ikke altid lige for. Det problem skal en dansk cyber-hub være med til at løse

”Første skridt er altid erkendelsen. Altså at danske virksomheder er udfordrede på cyberområdet. Den erkendelse er ved at være vidt spredt i erhvervslivet. Dernæst kommer et nyt og vanskeligt skridt. At få håndteret truslen på en god måde. Ved at etablere en ny dansk hub med fokus på cybersikkerhed er ambitionen at samle de mange gode tiltag som findes rundt omkring i Danmark, så vi får delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på området og får skabt et økosystem, der bidrager til udviklingen af innovative cyberløsninger,” siger Tim Sloth Jørgensen, der er programchef for Industriens Fonds særlige indsats inden for cybersikkerhed.

Samlingsstedet, som etableres under overskriften Danish Hub for Cybersecurity, er allerede fra sin begyndelse bredt forankret, og samler otte universiteter sammen med tre GTS-institutter, to erhvervsakademier og to faglige erhvervsnetværk.

"På den måde står den nye hub stærkt inden for både forskning, innovation og undervisning, og har samtidig en stor kontaktflade til erhvervslivet og iværksættermiljøet,” siger Christian Damsgaard Jensen, der er leder af sektion for cybersikkerhed på DTU Compute og formand for bestyrelsen for den nyetablerede Danish Hub for Cybersecurity.

Projektpartnerne har – sammen og hver for sig –allerede gang i forskellige erhvervsrettede tiltag på cyberområdet. Så det nye partnerskab, bestående af i alt 15 organisationer, starter i løb.

”Vi har allerede gang i mange vigtige initiativer indenfor cybersikkerhed. Men nu fyrer vi godt op under kedlerne, sætter koordineringen i højsædet og så rykker vi i samlet flok, så vi bedst muligt kan ruste virksomhederne. Indledningsvist skal vi kortlægge og udvikle de fysiske rammer omkring hub´ens arbejde – eksempelvis behovet for hackerlabs, testfaciliteter eller virtuelle træningsplatforme. Der er meget at tage fat i,” siger Ole Lehrmann Madsen, adm. direktør for Alexandra Instituttet, der sammen med Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut og Force Technology udgør GTS-institutterne i Danish Hub for Cybersecurity.

Lederen af hubb´en ventes at blive fundet hen over sommeren. Hun eller han ansættes af hubbens bestyrelse, der består af Christian D. Jensen fra DTU, Klaus Bolving fra Inno-Sec, Gert Læssøe Mikkelsen fra Alexandra Instituttet, Jens Christian Godskesen fra IT-Universitetet, Torben Larsen fra Aalborg Universitet, Jesper Nordentoft fra Københavns Erhvervsakademi og Tim Sloth Jørgensen fra Industriens Fond.

Lederen kommer i sit daglige arbejde til at læne sig op ad etadvisory board bestående af danske virksomheder, der på forskellig vis arbejder med cybersikkerhed. Med søsætningen af den nye hub får Danmark en tværgående paraply for fremme af innovation og udvikling inden for cybersikkerhedsløsninger.

”Målet med den nye hub er at styrke erhvervslivets konkurrenceevne. Det handler derforom at skabe innovative og sikre produkter ude i virksomhederne. Produkter og løsninger som kan stå stærkt i den globale konkurrence og kan bidrage til at beskytte erhvervslivet mod cybertrusler. Og derfor skal hubbén også arbejde for at sætte ekstra skub i kommercialiseringen af forskning og teknologiske løsninger gennem både nye og eksisterende virksomheder. Det er det der er endemålet, altså at hæve kompetencerne i både forskningskredse og i erhvervslivet, og ad den vej styrke dansk erhvervsliv,” siger Tim Sloth Jørgensen, der som programchef i alt har 100 millioner kroner til rådighed i Industriens Fond, hvoraf 21 millioner nu er øremærket til Danish Hub for Cybersecuritysstrukturerede arbejde med at skabe flere startup-virksomheder og styrke særligt de små og mellemstore virksomheder, der leverer cyberløsninger eller har behov for at højne sikkerheden i produktporteføljen.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->