Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Ved SDU i Odense etableres nu et tværfaglligt klimacenter, som på længere sigt skal danne ramme om uddannelser på kandidat- og ph.d.-niveau, samt efteruddannelse.
  • Ved SDU i Odense etableres nu et tværfaglligt klimacenter, som på længere sigt skal danne ramme om uddannelser på kandidat- og ph.d.-niveau, samt efteruddannelse.

31.05.2021, 14:52

SDU etablerer tværfagligt klimacenter

Syddansk Universitet, SDU, meddeler, at man har valgt at etablere et tværfagligt klimacenter, der bygger på og samler dyb fagdisciplinær viden og udvikler tværvidenskabelig indsigt på højeste internationale niveau til fremme af omstillingen til et lavemissionssamfund.


SDU vil med et tværfagligt klimacenter bidrage med grundforskning og konkrete løsningsforslag til de langsigtede samfundsmæssige, teknologiske og politiske klimaudfordringer igennem en koordineret og tværfaglig indsats, oplyser klimaprofessor og prorektor på SDU Sebastian Mernild, som finder det altafgørende, at der nu handles, og det skal centret bidrage til:

"Der er et akut samfundsmæssigt behov for at bringe videnskab til bordet, så vi kan få en bedre forståelse af, hvordan klimaet ændrer sig, en bedre forståelse af konsekvenserne af et ændret klima, og en bedre forståelse af hvordan vi kan tilpasse os og afbøde nogle af de konsekvenser, klimaforandringerne medfører," siger Sebastian Mernild, og fortsætter:

"Og så er det mindst lige så vigtigt at kigge på, hvordan klimaforandringer påvirker os mennesker fra humanistiske og samfundsvidenskabelige vinkler. Med centret rækker vi ud mod fællesskabet – og ud mod alle fem fakulteter på SDU – fordi vi gerne vil skabe den tværfaglige forståelse og få forskningen ud at leve i samarbejde med erhvervslivet, så der kan træffes politiske beslutninger på et oplyst grundlag," siger Sebastian Mernild.

Centret forventes at markere sig nationalt såvel som internationalt ved at huse en række større forskningskonsortier og -projekter, etablere tværfaglige forsknings- og samfundsmæssige netværk samt en fagligt bredt sammensat gruppe af nationale og internationale forskere i international topklasse.

På længere sigt skal centret danne ramme om uddannelser på kandidat- og ph.d.-niveau, samt efteruddannelse, hvor der ligeledes tilstræbes en tværfaglig profil, og hvor studerende efter uddannelsen kan agere i en kompleks verden med mange modsatrettede problemstillinger indenfor klimaforandringer.

I løbet af efteråret 2021 ansættes en leder for centret, der forventes at åbne sidst på året. Klimacentret placeres fysisk og organisatorisk hos Danish Institute for Advanced Study, DIAS, ved SDU.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: