Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
Den mangeårige konference Vindtræf afholdes i efteråret. Programmet byder blandt andet på debat om vindenergiens rolle i klimapolitikken og på vindens værdi og merbrug til eksempelvis PtX. Konferencen afholdes 5. november hos Vestas i Aarhus.
  • Den mangeårige konference Vindtræf afholdes i efteråret. Programmet byder blandt andet på debat om vindenergiens rolle i klimapolitikken og på vindens værdi og merbrug til eksempelvis PtX. Konferencen afholdes 5. november hos Vestas i Aarhus.

13.08.2019, 07:03

Spændende vindhalvår i vente

Vigtige politiske beslutninger om vindenergi, en ny budrunde for landvind og en række store konferencer omhandlende vindenergi venter de kommende måneder, fremhæver Wind Danmark, der også kan konstatere, at sommerens elproduktion primært kom fra vindmøller og import.


Politisk chef og chef for international forretningsudvikling og events hos Wind Danmark, Martin Risum Bøndergaard, ser med spænding frem til de beslutninger, der skal tages politisk de kommende måneder frem til jul.

Han fremhæver, at det bliver den socialdemokratiske ét-parti-regering, med statsminister Mette Frederiksen i spidsen, der skal stå i spidsen for at gennemføre de tiltag, som Folketinget enedes om i energiaftalen fra sommeren 2018.

Her udestår blandt andet en revidering af VE-lovens rammer for vindmøller på land. Nærmere bestemt skal loven opdateres i forhold til eksempelvis lokales medejerskab af nyopstillede vindmøller (køberetsordningen), og der skal indføres en salgsoptions for naboer samt en fondskonstruktion, som skal øge kommunernes incitament for at bidrage til den grønne omstilling.

”I dansk energipolitik er et af de store emner, der skal på forhandlingsbordet, en opdatering af VE-loven. Vi vil arbejde for, at der bliver lavet en pakke af ordninger, som tilsammen sikrer, at flertallet af borgere og byrådspolitikere i lokalsamfund og kommuner fortsat finder det attraktivt at byde vindmøller velkommen," udtaler han.

Som konsekvens af regeringens mål om 70 procent CO2-reduktion i 2030, er der ingen tvivl om, at de danske mål for udbygningen med VE skal opjusteres. Samtidig skal regeringen fastlægge en plan for udbud for havvindmølleparker i 2030, hvilket ifølge Martin Risum Bøndergaard, bør ske hurtigst muligt eksempelvis i tilknytning til den kommende klimalov eller ved at lave en tillægsaftale til energiaftalen fra 2018.

”Regeringen har bebudet en klimalov, hvilket er meget glædeligt og et meget nødvendigt tiltag for at drive den grønne omstilling og fremme brugen af grøn strøm på tværs af sektorer, så vi få kickstartet udrulningen af elbiler og varmepumper. Regeringen har i sit forståelsespapir medtaget ambitionen om, at Danmark skal gå efter at være først med en kunstig energiø i Nordsøen forbundet med 10 gigawatt havvind, og de nærmere rammer herfor, må også ventes at fylde frem mod jul,” siger han.

Endelig vil markedet i slutningen af året kunne konstaterer, hvor langt konkurrencen og teknologien har nedbragt prisen på sol og vind, når endnu en budrunde, den anden af sin slags, afholdes. Resultaterne heraf ventes i december.

”I 2018 slog landvind alle forventninger, og slog sig fast som den billigste energiteknologi i Danmark. Det bliver meget spændende at se hvilket niveau, prisen lander på i december, når næste budrunde mellem sol og vind bliver afgjort,” konstaterer Martin Risum Bøndergaard.

Andet halvår af 2019 byder på en række store internationale konferencer samt events for medlemmer af Wind Denmark.

”De kommende fire måneder er fyldt med konferencer og events, og vi er meget tilfredse med den opbakning, som vi allerede nu ser til mange af vores begivenheder. Størst bliver WindEurope Offshore 2019 til november, hvor vi håber at ramme godt 8.000 besøgende, som vi også havde i 2015,” siger chef for international forretningsudvikling og events i Wind Denmark, Anders Mika Dalegaard, og tilføjer:

”I år har vi teamet op med en række samarbejdspartnere for at tilbyde endnu mere relevant indhold til vores medlemmer og andre sektorinteresserede. Vi holder for anden gang en PPA-konference, fortsætter med vores regionale møder for medlemmer og sætter særligt fokus på teknologiudvikling og energisystemer ved Wind Energy Denmark konferencen til oktober.”

Endelig konstaterer interesseorganisationen, at danske vindmøller i juni og juli producerede dobbelt så meget elektricitet som alle danske solceller og kraftværker. Dermed gentager billedet sig fra sommeren 2018, og vindenergi er dermed den bærende teknologi, der forsyner danskerne med strøm, kombineret med import af strøm fra vores nabolande.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->