Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
DANVA-medlemmers erfaringer med spildevandsanalyser i forbindelse med Covid-19-krisen er i fokus i det aktuelle nummer af Danskvand, der i april-magasinet har vandselskabernes rolle i forhold til sundhed i fokus.
  • DANVA-medlemmers erfaringer med spildevandsanalyser i forbindelse med Covid-19-krisen er i fokus i det aktuelle nummer af Danskvand, der i april-magasinet har vandselskabernes rolle i forhold til sundhed i fokus.

08.04.2021, 13:42

Spildevandsanalyser understøtter kontrolleret genåbning

Aktuelt har analyser af spildevandet vist sig at være et effektivt redskab til at overvåge udviklingen af Covid-19. Det viser også et potentiale for at kunne gøre det samme i forhold til andre sygdomme, fremhæver DANVA.


Regeringen har indført forsøg med overvågning af spildevand for Covid-19 på Bornholm. DANVA har sammen med medlemmer og universiteter arbejdet for, at metoden udbredes til hele landet, hvilket kan være med til at understøtte en kontrolleret genåbning af samfundet. EU-Kommissionen anbefaler nu medlemslandene at overvåge spildevandet for Covid-19.

“Vi har gennem hele corona-perioden arbejdet for at skabe interesse hos myndighederne omkring overvågning af spildevand for Covid-19 som et supplement til humane tests. Men det er først i forbindelse med genåbningen af samfundet, at potentialet ved analyser af spildevand har fået politisk forståelse,” siger DANVA-direktør Carl-Emil Larsen, i det seneste nummer af branchemagasinet Danskvand

I bladet opremses nogle af erfaringer  DANVA-medlemmer, som har arbejdet med overvågning af Covid-19 siden foråret 2020, har gjort. En af konklusionerne er, at man i fremtiden vil kunne have et tæt samarbejde med myndigheder omkring lignende overvågning af andre sygdomme ved hjælp af spildevandsanalyser, hvis der er behov for det.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik