Topbanner


Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Teknologisk Instituts sektion for digital transformation, hvor Jan Overgaard er sektionsleder, beskæftiger sig med digital transformation inden for områderne Big Data, sensorer, apps og Internet-of-Things og nye digitale teknologier.
  • Teknologisk Instituts sektion for digital transformation, hvor Jan Overgaard er sektionsleder, beskæftiger sig med digital transformation inden for områderne Big Data, sensorer, apps og Internet-of-Things og nye digitale teknologier.

26.03.2018, 07:01

Syv råd om digital transformation

Sektionsleder for digital transformation hos Teknologisk Institut, Jan Overgaard, er på banen med syv gode råd til, hvordan en produktionsvirksomhed i praksis kommer i gang med digital transformation.


For det første skal ledelsen og medarbejderne forstå og bakke op om forretningsmulighederne i digital transformation. Først når begge grupper kan se forretningsmulighederne, er det muligt at gennemføre transformationen. Brug derfor tid på at få visionen og retningen til at bundfælde sig i organisationen.

Ledelsens opbakning er afgørende, og der skal allokeres tid og resurser for at transformationen lykkes.For mange produktionsvirksomheder giver digital transformation store udfordringer, når det både indebærer udbredelse af digitalisering i organisationen og en ændret måde at arbejde på, lyder det Jan Overgaard, der med syv gode råd her vil hjælpe produktionsvirksomheder bedre på vej.

Annonce - artiklen fortsætter under banneret

For det andet bør der etables tværgående teams og arbejdes eksperimenterende på tværs. Digital Transformation og I4.0 kræver i højere grad, at der arbejdes på tværs af interne fagligheder og siloer. Med fordel kan der oprettes et transformationsteam, der fungerer som en katalysator for den digitale transformation og koordinerer de pilotprojekter, der søsættes. I den forbindelse er det vigtigt at der udpeges roller, og at kernemedarbejderne involveres i pilotprojekterne.

Det tredje råd går på at starte i det små for at få mulighed for at inddrage medarbejdere på tværs af organisationen og hurtigt gøre sig nogle erfaringer med eksempelvis udvikling af digitale services. Ved at udvikle Minimal Viable Products (prototyper) er det muligt at udvikle løbende og give medarbejderne og kunderne større indflydelse.

Det fjerde handler om at få flere medarbejdere i stand til at bidrage til løbende analyse og udvikling. De skal være i stand til at udnytte kundedata til udvikling af nye produkter og services. Udviklingen af disse sker således ikke længere i isolerede udviklingsenheder, men bør i højere grad udvikles i dialog med jeres kunder.

Femte råd er at skabe en videnskultur og indgå partnerskaber. Med henblik på at skabe den fornødne og eventuelt banebrydende innovation kan det være nødvendigt at alliere sig med en videnspartner eller en anden virksomhed, der har erfaringer med de samme udfordringer som jer. Videndeling på tværs af virksomheden er ofte fundamentet for at skabe innovation.

Det sjette råd går ud på at revurdere ens forretningsmodel og services. Den digitale transformation skaber nye muligheder og nye typer af services og platforme. Derfor er det vigtigt at kigge på den nuværende forretningsmodel og services og forholde sig til, om det stadig er relevant med I4.0.

Det syvende og sidste råd involverer en oprustning af virksomhedens kompetencer. Uddannelse, ansættelse eller deling af personer med kendskab til at forbinde IT og forretning bør ske på flere niveauer. Det kan også være nødvendigt at hive Business Intelligence eksperter, CAD-tegnere og så videre ind, konstaterer Jan Overgaard.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->