Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Technicon-CEO Casper Hansen efterlyser at flere vil udbrede teknologien i offentligheden, og foreslår flere pop-up-factories for at skærpe interessen.
  • Technicon-CEO Casper Hansen efterlyser at flere vil udbrede teknologien i offentligheden, og foreslår flere pop-up-factories for at skærpe interessen.

10.06.2018, 11:49

Technicon: Flere skal med på beatet

CEO Casper Hansen, Technicon ApS, efterlyser virksomheder som er med på beatet, og eksempelvis vil have en pop-up-factory.


Diskussioner om hvor fremtidens vækst skal komme fra passer godt ind i en dansk kontekst. Danmark er en nation, der teknologisk er med på beatet og de hjemlige robotinvesteringerer gennemgående høje. Samtidig er vi et nysgerrigt, kreativt og praktisk anlagt folk, påpeger Technicon-CEO Casper Hansen i det aktuelle Automatik & Proces.

Traditionelt har vi evnet at drage nytte af de muligheder, som teknologiske forandringer har frembragt.Der er generel enighed om at det er baggrunden for dansk velstands høje niveau. Derfor er der udbredt tendens til at størsteparten af nationen omfavner frem for at forsage teknologi, robotter og automation.

Danskerne er altså ikke teknologiforskrækkede men derimod kendt for en udbredt teknologiinteresse, forretningsevner og tilpasningsparathed. Det er en god cocktail, når vækstintentioner skal realiseres. Men hvor ligger de teknologiske barrierer, når man skuer ud i fremtiden? Fremtidsdiskussionen materialiserer sig ofte under den igangværende Industrie 4.0-overskrift, og paradoksalt nok er det er måske netop her at problemet ligger:

”Jeg mener at Industrie 4.0-debatten er interessant og på mange måder gavnlig. Men samtidig præges diskussionen om industriel teknologiudviklingofte af ukonkret snak end reel handling. Det kan godt blive abstrakt, tåget og forekomme fjernt fra mange danske produktionsvirksomheders virkelighed,” siger Casper Hansen.

Casper Hansen beklager sig ikke over de hjemlige rammevilkår og efterlyser da ej heller politiske initiativer, når samtalen handler om barrierer for teknologisk udvikling. Han mener derimod at begrænsninger og barrierer skyldes altovervejende interne forhold i virksomhederne:

”Mens de større virksomheder har taget Industrie 4.0 til sig efterlyser jeg større vilje blandt især mindre og mellemstore virksomheder til at omsætte visionerne bag Industrie 4.0 til konkrete og vækstfremmende investeringer i ny produktionsteknologi. Hvornår ser vi den første mindre og mellemstore pop-up-factory?” lyder det spørgende fra Casper Hansen.

Læs hele artiklen i nr. 6/2018 ved at følge lænken her.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->