Automatik & Proces Logo

 
En radarreflektor kan følge landbevægelsen ved at måle afstanden til satellit. (Foto: PR)
  • En radarreflektor kan følge landbevægelsen ved at måle afstanden til satellit. (Foto: PR)

14.11.2019, 14:23

Teknologi kan fjerne drikke- og spildevandsproblemer

Stigende vandstand og terræn, der hæver og sænker sig, udgør et stort problem for kystnære danske byer.  Teknologiudviklingen gør nu, at man kan redde forbrugerne fra en gevaldig efterregning, hvis kloaknettet giver op.


Stigende vandstand og terrænsænkninger vil i de kommende år udgøre en problemstilling for alle danske kystnære byer. Vandet kan skade vandforsyningen, nedsætte levetiden på kloaknettet betragteligt og skabe store problemer med håndteringen af spildevand og drikkevand. 

Det er forbrugerne, der i sidste ende kommer til at betale for gildet, hvis ikke der tages de rigtige forholdsregler i tide, vurderer chefkonsulent og specialist i geodætisk opmåling hos Geopartner Landinspektører A/S, Karsten Vognsen:

"Vores analyser viser, at godt en million danskere bor tættere end en kilometer fra kysten i områder, der potentielt kan blive voldsomt påvirket af stigende havvand og problemer med håndtering af spildevand. Disse problemstillinger ses allerede i mange områder i Danmark, og følgerne heraf falder tilbage på forbrugerne, der blandt andet rammes af højere vandpriser," påpeger Karsten Vognsen.

På trods af at istiden sluttede for mange tusinde år siden, påvirker isens tryk stadig terrænet i Danmark. Det kommer til udtryk ved at Danmark stadig hæver sig få millimeter om året – mindst i det Sønderjyske og mest i det Nordjyske. Hertil kommer så de lokale landbevægelser, som kan være flere centimeter om året – alt efter belastning og undergrundens geologiske sammensætning. Terrænets uensartede bevægelser medfører problemer for driften og vedligeholdelsen af kloaknettet i de såkaldte sænkningskritiske områder, hvor kloakrør og -brønde - flyttes rundt i takt med terrænet.

Lars Nørgård Holmegaard er administrerende direktør i Lemvig Spildevand. Han genkender situationen fra områderne ved Thyborøn og Lemvig, der er blandt de mest klimaudfordrede områder i Danmark med meget aktive terrænsænkninger på over 1 centimeter om året. Her mærker man derfor for alvor konsekvenserne af klimaforandringerne med en stigning af vandstanden på cirka 4 millimeter om året (i perioden 1992 til 2017) og en højdeforskel på land og vand, der i dele af Thyborøn svinder med mellem 1 og 2 centimeter om året:

"I Lemvig administrerer vi et kloaknet til en værdi af over en milliarder kroner og en forventet levetid på 75 år. På grund af de udfordringer vi oplever med terrænsænkninger og stigende vandstand, er levetiden for kloaknettet helt nede på 47 år i gennemsnit. Det vil betyde en meromkostning på cirka 20 millioner kroner om året, hvilket svarer til ti kroner ekstra pr. kubikmeter vand for forbrugerne," siger han, og tilføjer:

"Det er derfor af afgørende betydning for forsyningssikkerheden, at vi har adgang til de helt rigtige data, når vi restaurerer det eksisterende net og lægger nye rør og brønde i kritiske sænkningsområder".

Hos Lemvig Spildevand har man har allieret sig med Geopartner, der blandt andet benytter en banebrydende satellitteknologi til at aflæse, måle og forudse terrænets bevægelser. Det har givet pote i flere tilfælde:  

"En udskiftning af et ødelagt rørsystem for drikkevand i Thyborøn stod til at koste 3,2 millioner, men ved at benytte data indsamlet fra området, kunne vi lave en dynamisk fremskrivning af terrænets lokale bevægelser og i stedet udbedre skaderne for kun 10.000," fortæller Lars Nørgård Holmegaard.

Geopartner og Lemvig Spildevand er begge en del af initiativet Lemvig Klimatorium, hvis formål er at samle og distribuere viden og sikre værdier mod ødelæggelser forårsaget af kraftige klimaændringer til gavn for såvel erhvervsliv som beboere.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: