Automatik & Proces Logo

 
I SHREK vil konsortiet undersøge om et elektrofilter, udviklet til brug i brændeovne, kan tilpasses biomassekedler.
  • I SHREK vil konsortiet undersøge om et elektrofilter, udviklet til brug i brændeovne, kan tilpasses biomassekedler.

08.10.2019, 10:25

Veje til at reducere partikel-luftforurening

Teknologisk Institut har indledt et aktuelt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, hvor et konsortium vil undersøge, om elektrostatisk filterteknologi kan reducere partikelforurening fra biomassekedler.


Partikelforurening fra landets cirka 130.000 biomassefyrede kedler er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, og danske beregninger viser, at omkring 4.200 for tidlige dødsfald i årligt gennemsnit for perioden 2016 til 2018 kan relateres til den samlede luftforurening i Danmark. Afbrænding af biomasse er en af de største bidragsydere til den samlede luftforurening i Danmark.

I et projekt, støttet af Miljøstyrelsen, vil et konsortium ledet af Teknologisk Institut, nu undersøge, om elektrostatisk filterteknologi kan tilpasses biomassekedler og på en kosteffektiv måde reducere partikelemissionerne Titlen for projektet er: Sekundær højeffektiv reduktion af emission fra kedler, SHREK. Et elektrofilter, også kaldet en elektrostatisk separator, er et apparat til udskillelse af partikler fra røggas ved hjælp af en elektrisk spændingsforskel.

"Røg fra biomassekedler kan, hvis ikke behandlet rigtigt, slippe ud i atmosfæren med skadeligt indhold af partikler og dermed forringe luftkvaliteten. Kedelbranchen har i årevis arbejdet på at udvikle nye løsninger for at kunne efterleve de strengeste europæiske partikelemissionskrav på 20 mg/m3 støv. Projektets ambitiøse mål er at reducere partikelemissionen til under 2 mg/m3 i typeprøvning og under 10 mg/m3 under realistiske forhold. Dette er væsentligt bedre end emissioner fra de bedste kedler på markedet i dag," fortæller konsulent Quynh Nguyen, Teknologisk Institut.

Deltagerne i SHREK består – ud over Teknologisk Institut – af filterudviklingsvirksomheden PHX innovation ApS samt kedelproducenterne Scandtec ApS og NBE Production A/S.

PHX Innovation har udviklet et avanceret og moderne elektrostatisk filter til at rense røgen fra brændeovne, hvor partiklerne i røggassen effektivt opsamles. I et nyt projektsamarbejde mellem PHX Innovation, Teknologisk Institut og kedelproducenterne NBE Production og Scandtec, vil elektrofilterteknologien videreudvikles og tilpasses biomassefyrede kedler.

"En velimplementeret løsning vil åbne nye eksportmarkeder for projektets partnere, således at den udviklede løsning vil få en gavnlig miljøeffekt ikke bare i Danmark, men i hele Europa, vurderer projektleder Thomas Nørregaard Jensen, Teknologisk Institut.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
 
 
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: