Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
TEKNIQ Arbejdsgivernes direktør Troels Blicher Danielsen glæder sig over udnyttet af de aktuelle trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets hovedorganisationer.
  • TEKNIQ Arbejdsgivernes direktør Troels Blicher Danielsen glæder sig over udnyttet af de aktuelle trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets hovedorganisationer.

22.11.2020, 09:18

Virksomheder belønnes for lærlingeindsats

En aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets hovedorganisationer om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, AUB, som faldt på plads lørdag, sikrer ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne en tiltrængt større økonomisk gevinst til virksomheder, der uddanner mange lærlinge.


Efter lange og svære forhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter lykkedes det lørdag at nå frem til en trepartsaftale om AUB. 

Aftalen er en forlængelse af trepartsaftalen fra maj om ekstraordinært løntilskud til virksomheder – en aftale, hvor man blandt andet afsatte 500 millioner kroner til initiativer, der kunne understøtte oprettelsen af flere lærepladser, og betyder blandt andet, at virksomheder, der opfylder deres måluddannelsesratio, får op imod 3.500 kroner om året pr. lærling.

”Det har været vigtigt for TEKNIQ Arbejdsgiverne ved forhandlingsbordet at sikre stærkere incitamenter for virksomhederne til at uddanne lærlinge og en højere belønning til de virksomheder, der løfter denne opgave. Det er lykkedes, og vi er glade for, at man på denne måde anerkender den indsats, der foregår i mange brancher og virksomheder for at åbne døren på vid gab for en ny generation af lærlinge,” siger TEKNIQ Arbejdsgivernes direktør Troels Blicher Danielsen.

Trepartsaftalen sikrer også, at virksomhederne får en forhøjet lønrefusion for lærlinge på skoleophold på syv procent i 2021 og yderligere en lidt mindre forhøjelse i 2022:

”Det har været vigtigt at lande en aftale, der skaber stabilitet for hele AUB-systemet, og det synes jeg, vi er lykkedes med,” siger Troels Blicher Danielsen.

Aftalen sikrer desuden, at det stadig er erhvervsskolerne, som skal stå for den praktikpladsopsøgende indsat, ligesom dette arbejde forankres i skolernes bestyrelser.

”På den måde forpligtes skolerne også til styrke deres arbejde på netop dette område. Det er vigtigt, hvis vi skal aktivere alle dele af erhvervsuddannelsessystemet – fra skoler til virksomheder – for på den måde at få løftet lærlingeoptaget yderligere og dermed sikre den nødvendige strøm af nye faglærte,” siger Troels Blicher Danielsen.

Han hæfter sig i den forbindelse også ved, at de faglige udvalg får tilført midler til at understøtte indsatsen for at skabe flere praktikpladser i samarbejde med erhvervsskolerne. 


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->