Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
KE Fibertech havde behov for en løsning af arbejdsmiljøudfordringer og ønskede en fleksibel automationsløsning, der frigav ressourcer.
  • KE Fibertech havde behov for en løsning af arbejdsmiljøudfordringer og ønskede en fleksibel automationsløsning, der frigav ressourcer.

19.03.2019, 12:33

Automatisering løser væveris arbejdsmiljøproblemer

Technicons fleksible automation har aktuelt løst arbejdsmiljøproblemer hos danske KE Fibertec A/S i Vejen, der er internationalt førende inden for udvikling, fremstilling og markedsføring af luftfordelingssystemer baseret på bæredygtig fiberteknologi.


For få år siden stod KE Fibertec Væveri A/S med to sideløbende udfordringer. Dels ønskede man at forbedre arbejdsmiljøet ved at eliminere alle tunge løft i produktionen. Dels ønskede virksomheden at styrke automationsgraden, så produktiviteten og konkurrencekraften blev styrket. Det handlede om at skåne medarbejderes belastende løft samtidig med at der skulle frigøres ressourcer til løsning af nye projekter.

"Vores arbejdsmiljøproblemer bestod især i at vi tidligere havde mange tunge og uhensigtsmæssige løft i gulvhøjde og over skulderhøjde med 6 kg tunge garnnøgler. Derfor havde vi en udfordring som skulle løses. Men robotteknologi var ikke det første vi tænkte på. De oprindelige løsningsmuligheder vi kom frem til, blev kasseret af forskellige årsager. Med andre ord skulle der tænkes i andre baner, og dermed blev idéen om at lade en robot klare problemet født," siger direktør Frank Hansen, KE Fibertec Væveri.

Derfor undersøgte virksomheden markedet, og valget faldt på Technicon.

"I tæt samarbejde med Technicon gik vi i gang med projektet. Stille og rolig gik vi fra idéer på papiret til nogle konkrete løsningsmuligheder og over til en klar køreplan, som blev godkendt af bestyrelsen. Vi oplevede at Technicon var meget kompetente og undervejs i forløbet blev vi styret sikkert i land," siger Frank Hansen.

Et par af Technicons medarbejdere besøgte indledningsvis væveriet, gennemgik produktionen og analyserede problemet. Det var vigtigt for KE Fibertecat løsningen skulle være fleksibel, enkel og hurtig at implementere, så væveriet ikke risikerede at skulle bruge store summer på dyr og langsommelig installation. Af indlysende årsager ville man ikke risikere at produktionen stod stille i kortere eller længere perioder.

Techniconsfleksible helhedsløsning bestod i en modulbaseret Plug-&-Play-løsning,som kombinerede en UR10-robot med det rette avancerede software og hardware. UR10 robotten kan løfte op til maksimalt 10 kilogram, hvilket løste udfordringerne med de monotone løft af de 6 kilogram. tunge garnnøgler.

For at sikre KE Fibertec den rette operationsradius koblede Technicon UR10 robotten på en kombineret horisontal gantry og en vertikal liftstand, så arbejdsradius er mellem 3 og 8 meter. Dermed kunne robotten nemt bevæge sig sidelæns, og samtidig smidigt løfte de tunge garnnøgler både op og ned i højden.

Via Technicon fik KE Fibertec løst sine udfordringer. Sammen med tilhørende gribere sikrede den fleksible automationsløsning at produktionsmedarbejdernes rygge, ben og arme blev aflastet. Arbejdsdagenes mange tunge, ensformige vrid og lange løft er nu fortid. Samtidig er målsætningen om ressourcefrigørende produktivitetsgevinster blevet indfriet ligesom det er nemt og enkelt for produktionsmedarbejderne fremadrettet at betjene Technicons løsning.

"Vi har ikke et sekund fortrudt at vi satser på fleksibel automation. Vi oplever at det hele fungerer efter planerne og at det hele er gået op i en højere helhed, og det er en investering, der hurtigt er tjent hjem," lyder det fra Frank Hansen.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4)Sidebanner (4) Sidebanner (4)Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
X

 

Dit navn:

Firma:

Din email: