Automatik & Proces Logo

Sidebanner (4)  
IDA-formand Thomas Damkjær Petersen meddeler, at organisationen nu vil udbrede kendskabet til FN´s verdensmål med en karavane, der skal stille skarpt på bæredygtighed.
  • IDA-formand Thomas Damkjær Petersen meddeler, at organisationen nu vil udbrede kendskabet til FN´s verdensmål med en karavane, der skal stille skarpt på bæredygtighed.

12.10.2018, 09:12

IDA: Politikerne svigter FN’s verdensmål

Landets politikere tager ikke FN’s verdensmål alvorligt, konkluderer en rundspørge blandt Ingeniørforeningen IDA’s medlemmer. Derfor lancerer IDA en karavane for at udbrede kendskabet til bæredygtighed.


”Vi tror på, at viden skaber holdninger, og holdninger skaber handling. Derfor søsætter vi i dag en bæredygtighedskaravane, der skal bidrage med konkrete løsninger til de udfordringer, verdenssamfundet står over for nu, og i fremtiden,” siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for Ingeniørforeningen, IDA.

FN’s verdensmål svigtes af politikerne. Det mener IDAs medlemmer i en ny undersøgelse, hvor kun 3 procent af deltagerne mener, at politikerne i høj grad tager dem alvorligt, mens 26 procent svarer, at politikerne i nogen grad tager målene alvorligt. Kun 1 procent har svaret, at de oplever, at politikerne i meget høj grad tager dem alvorligt.

”Det er bekymrende, når verdenssamfundet er blevet enige om at vedtage disse ambitiøse verdensmål, men at man så oplever, at landets politikere ikke tager dem alvorligt nok. For vi bør som samfund tage arbejdspladsernes ønske om at bidrage til realiseringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling alvorlig,” siger Thomas Damkjær Petersen.

En Eurobarometer-undersøgelse fra maj 2017 viser, at FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling ikke er trængt igennem til befolkningerne i samtlige 28 EU-lande. Heller ikke hos danskerne, hvor kun én ud af 10 danskere har hørt om verdensmålene og ved, hvad de går ud på. Blandt IDAs medlemmer er kendskabet til verdensmålene større. Her svarer knap 2 ud af 3 af IDAs erhvervsaktive medlemmer, at de har kendskab til FN’s verdensmål.

”Jeg hører opråbet til politikerne fra vores medlemmer på den måde, at der fra samlet politisk hold mangler en markant og essentiel køreplan for, hvordan vi får implementeret verdensmålene, så vi sammen kan arbejde på at få en mere bæredygtig klode. Det, vi mangler, er konkrete politiske bud på, hvordan de mest centrale spillere – virksomhederne – aktivt kan måle deres bidrag til eller modarbejdelse af verdensmålene.”

Som svar på det manglende politiske fokus lancerer IDA i dag en såkaldt bæredygtighedskaravane, der har til formål at udbrede kendskabet til FN's 17 verdensmål. Det gør vi ved at aktivere IDAs medlemmer i hele Danmark, i Grønland og på Færøerne, der tager rundt på landets arbejdspladser og skaber dialog om, hvad arbejdspladsen gør for at dels arbejde konkret med målene og dels udbrede kendskabet til dem blandt medarbejdere og dermed samle op på eksisterende erfaringer og dele viden på tværs. Karavanen løber henover efteråret i et halvt år og kulminerer ved et arrangement til sommer, hvor vi uddeler karavaneprisen til den virksomhed, der har den bedste forandringshistorie ift. deres arbejde med verdensmålene.


  • Del denne artikel på Facebook
  • Del denne artikel på Twitter
  • Del denne artikel på LinkedIn
 
Sidebanner (4) Sidebanner (4)  
Sidebanner (4)  
 
Automatik & Proces
 
 
Sydvestvej 110, 1
2600 Glostrup
T. 46139000
F. 46139021
M. info@automatik.nu
Udgiver: Teknovation ApS

 
Copyright © Automatik & Proces
All Rights Reserved.
CMS: Scalar Media

Persondata- og cookiepolitik
 
-->